Ninove, Denderleeuw en Geraardsbergen slaan handen in elkaar voor project Jongeren In Actie!

Nieuws uit de OCMW-raad
De lokale besturen Ninove, Denderleeuw en Geraardsbergen slaan samen de handen in  elkaar voor het project ‘Jongeren In Actie!’. Het project loopt over een periode van twee jaar, 2021-2022, en binnen dit project zullen kwetsbare jongeren toegeleid worden naar de arbeidsmarkt. Schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns licht de bedoeling toe: "Met dit project ‘Jongeren In Actie!’ willen we kwetsbare jongeren helpen bij het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We merken namelijk dat jongeren in onze streek het niet altijd even makkelijk hebben om zich te integreren op de reguliere arbeidsmarkt. Met dit project zullen we ons dan ook richten op 300 jongeren tussen 18 en 30 jaar die niet of weinig toegang hebben tot de arbeidsmarkt." Actief zoeken en begeleiden Jeugdwerkers gaan actief…
Lees Verder
Meer mantelzorgers krijgen recht op de mantelzorgpremie

Meer mantelzorgers krijgen recht op de mantelzorgpremie

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws uit de OCMW-raad, Ongecategoriseerd
Op de gemeenteraad van november heeft Schepen van Sociale Zaken en Ouderbeleid Veerle Cosyns groen licht gekregen om de mantelzorgpremie voor mantelzorgers uit te breiden. Twee belangrijke wijzigingen met grote impact werden aangebracht, licht Veerle Cosyns toe. “Enerzijds verdwijnt de inkomensbeperking voor zorgbehoevenden en inwonende mantelzorgers . Mantelzorgers boven de inkomensgrens krijgen zo ook recht hebben op deze premie. Het is immers een blijk van waardering voor de dagelijkse toegewijde zorg die zij als mantelzorger geven. Anderzijds erkennen we met dit vernieuwd reglement ook de hulp van niet-inwonende mantelzorgers. Er zijn immers heel wat zorgbehoevenden die alleen wonen of het alleen moeten zien te redden. Door ook niet-inwonende mantelzorgers te belonen, hoop ik dat ook deze alleenstaande zorgbehoevenden gemakkelijker kunnen rekenen op de warme zorg van een nabije mantelzorger." De…
Lees Verder
Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Nieuws uit de OCMW-raad
Op initiatief van Schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Veerle Cosyns heeft Ninove een resem van maatregelen uitgewerkt om mensen in armoede extra te ondersteunen in deze harde corona-tijden. Deze maatregelen zijn trouwens niet enkel voorbehouden voor mensen met een leefloon. Elke Ninovieter die een laag inkomen heeft en die na financieel onderzoek recht blijkt te hebben op een Uitpas aan kansentarief komt in aanmerking. "De maatregelen zijn gericht om mensen in kwetsbare posities te versterken. Dat kan financieel, materieel, mentaal maar ook op het vlak van digitale vaardigheden." Veerle Cosyns geeft toelichting bij verschillende maatregelen: “De corona-crisis heeft ons geleerd dat mensen in armoede op heel wat vlakken zwaarder worden getroffen dan de modale burger. In het voorjaar, tijdens de lockdown schonken we aan leerlingen in kansarmoede, samen met…
Lees Verder

CORONA-CRISIS: 500 000 EURO EXTRA SOCIAAL BELEID

Ongecategoriseerd
Ninoofs Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) biedt perspectief voor de sociale gevolgen van het Coronavirus. Ze kondigt drie werven aan voor het half miljoen euro extra budget op sociale zaken. Er komt budget voor psychologische hulp. Er wordt zwaar gefocust op de kinderen en jongeren om de digitale kloof en leerachterstand te beperken. Er komt een gezinsbon van 25 euro en extra crisiswoningen moeten de eerste nood ledigen. De emotionele impact van de lockdown, het verminderd sociaal contact maar ook de onzekere economische situatie laten zich voelen. We verwachten meer gecompliceerde rouwverwerking en ook de spanningen in sommige gezinnen zijn opgelopen door de isolatie-maatregelen.  We voorzien daarom een budget van 30 000 euro om naast bekendmaking en sensibilisering ook de financiële drempels weg te werken bij psychologische hulpvragen. Een tweede grote groep van…
Lees Verder
Corona-crisis en sociaal beleid: terugblik op de eerste maanden

Corona-crisis en sociaal beleid: terugblik op de eerste maanden

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws uit de OCMW-raad
Ninoofs Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) blikt terug op de eerste weken van de Corona-crisis en hoe de stad bijschakelde om problemen te detecteren. Met geen enkele corona-positieve bewoner mag ook WZC Klateringen terugblikken op een uitdagende maar succesvolle periode. Volgende week beslist de gemeenteraad over de half miljoen euro steunmaatregelen. Contact zoeken met eenzame en kwetsbare inwoners Veerle Cosyns: “Met de lockdown viel het Ninoofse sociale leven volledig stil. We beseften onmiddellijk dat de stad contact moest zoeken met de meest kwetsbare en eenzame inwoners. Zo werden verschillende medewerkers ingeschakeld om meer dan 4000 Ninovieters op te bellen, vaak kwetsbare mensen zoals ouderen, mantelzorgers en gezinnen in armoede. Vaak was het een ‘check’ of alles goed ging, ze iemand hadden om hen te helpen of ze zich…
Lees Verder
ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

Nieuws uit de gemeenteraad
De Ninoofse gemeenteraad zette in mei als laatste van de 15 Ilva gemeenten de stap naar een nieuw ophalingssysteem voor restafval via containers. Tegelijk werden ook de nieuwe tarieven voor het containerpark bepaald. Goede sorteerders zullen worden beloond voor hun inspanningen. Gele zakken -> containers. Sociale correcties gevraagd! De gele zakken van Ilva worden in het hele gebied ingeruild door een gewichtsgebonden ophaling via containers. Het restafval wordt gewogen en er zal per kilo worden betaald. Ninove was als een van de laatste aan de beurt om dit systeem te aanvaarden. De overgrote meerderheid van de gemeenten die tot Ilva behoren, stemden vlot in met het nieuwe systeem. Zelf het afval via eigen zakken gaan ophalen (of ook het containerpark gaan beheren) gaat voor Ninove niet. Dit is onhaalbaar en…
Lees Verder
HOE WE ALS NINOVIETER, STAD EN OCMW ELKAAR HELPEN IN CORONA-TIJD.

HOE WE ALS NINOVIETER, STAD EN OCMW ELKAAR HELPEN IN CORONA-TIJD.

Ongecategoriseerd
Ben jij een van de vele burgers die spontaan hulp wil bieden aan je buur? Dan heeft de stad speciaal voor jou een kaartje aangemaakt. ? Print deze kaart af ? en steek ze in hun bus! ? Een klein beetje hulp kan een groot verschil maken, dat merk je in de Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit Ninove’. Naast het vele spontane vrijwilligersaanbod hebben ook de sociale diensten van de stad een hele resem aan maatregelen uitgewerkt om kwetsbare personen, gezinnen en ouderen te ondersteunen. ‘Deze corona-crisis is voor ieder van ons een moeilijke tijd’ zegt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns. 'Kwetsbare personen, gezinnen en ouderen worden extra zwaar getroffen. De verschillende sociale actoren van de stad en het OCMW verrichten schitterend team-werk om deze moeilijke tijd voor hen wat draaglijker te maken.'  De medewerkers van het…
Lees Verder

OCMW Ninove ondersteunt verder het sociaal restaurant en de sociale moestuin

Nieuws uit de OCMW-raad
De OCMW raad van eind januari keurde de verlenging van de intensieve samenwerking met vzw Teledienst goed. Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) is tevreden dat twee waardevolle projecten voor onze stad namelijk het sociaal restaurant en de sociale moestuin worden verdergezet. Sociale moestuin : ontmoetingsplek voor kwetsbare Ninovieters Ninovieters met vaak een ernstig medische, mentale, psychische of sociale problematiek worden aangespoord om hieraan deel te nemen. Het sociaal isolement wordt daarbij doorbroken, de eigenwaarde wordt verhoogd en de doelgroep krijgt de principes van ecologisch tuinieren en duurzaamheid aangeleerd. Er is ook aandacht voor de Nederlandse taal. Schepen Veerle Cosyns gelooft sterk in de sociale moestuin wat een project is dat vaak de meest kwetsbare mensen samenbrengt. “Het project wordt verlengd omdat de samenwerking van het voorbije jaar positief…
Lees Verder

Mallaard-parking officieel open!

Nieuws uit de gemeenteraad
"127 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de handelskern en de Pamelstraat-Nederwijk" Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel is uiterst tevreden met het resultaat. “De oude parking werd nauwelijks gebruikt door een gebrek aan sociale controle en de slechte toestand van het terrein,” vertelt Vande Winkel, “met de ‘extreme make-over’ van het terrein zal het gebruik van de parking sterk toenemen. Dat hebben we zelfs tijdens de werken al mogen ervaren, want zowel de buurtbewoners als de bezoekers van de dinsdagmarkt vonden hun weg al naar de parking.” Gratis stadsrandparking nabij de handelskern en de drukke woonwijk Pamelstraat-Nederwijk De asfaltering van de rijweg op de parking en de fors verbeterde sociale controle door de nieuwe verlichting en de betere zichtbaarheid maken dat de parking veel meer gebruikt zal…
Lees Verder

Stad biedt taalcursus op sociale werkplekken aan. Positief voor werkgever én werknemer

Nieuws uit de OCMW-raad
Zo snel en zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen, is een belangrijke insteek in het nieuwe meerjarenplan van de stad Ninove. In de praktijk blijkt het echter niet zo evident te zijn om mensen met een taalachterstand blijvend aan het werk te houden. De stad Ninove gaat personen met een taalachterstand die sociale tewerkstelling via het OCMW doen, effectief ondersteunen met taalcursussen op de werkplek. Ze verlengt daarom na een positieve evaluatie de samenwerking met de VZW VOKANS.  Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken (Samen): “In onze stad kunnen anderstaligen Nederlandse lessen volgen via het gewone taalonderwijs voor volwassenen (zoals bij Leerpunt of Groeipunt). Voor de sociale tewerkstelling via het OCMW, de vroegere artikel 60-tewerkstelling, bieden we nu een extra kanaal aan: een taalcursus op de werkvloer.” Positief…
Lees Verder