Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Nieuws uit de OCMW-raad
Na 'Cultuur op de muur' in 2014 met de grote tekening op de gevel van de serviceflats en 'Kunst in de gang'  in 2016 met grafittipanelen in de gang van het OCMW, slaan de dienst Cultuur van de stad en het OCMW opnieuw de handen in elkaar voor een sociaalartistiek project. Aan de hand van vier workshops, onder begeleiding van een professioneel theatermaker, wordt er geproefd van theater. Het bijzondere is dat de idee ontstond van onder uit. Ninovieter en semiprofessioneel acteur Nabil Barssa, vooral actief in het Brussels theatermilieu, kwam zelf met de idee voor de dag en overtuigde makkelijk. Hij wou een sociaalartistiek project opstarten in zijn woonplaats Ninove en een theaterstuk maken met onder andere anderstalige Ninovieters (cursisten NT2). OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a / Samen) gelooft in de meerwaarde van het project. "We zien in vele steden zo'n 'theater voor iedereen' opstarten. In vele gevallen leidt…
Lees Verder
Onafhankelijken Patrick Carael en Kathy De Quick stappen mee in Samen

Onafhankelijken Patrick Carael en Kathy De Quick stappen mee in Samen

Nieuws van Samen
Bij de oprichting van de nieuwe politieke beweging Samen werd al benadrukt dat ze de ambitie had in 2018 naar de kiezer te trekken met een beweging die breder is dan de partijen CD&V, sp.a en Groen. Samen staat open voor alle geëngageerde Ninovieters.  Zowel Patrick Carael als Kathy De Quick maken nu bekend als onafhankelijken mee in het Samen-project te stappen. Patrick Carael is zaakvoerder bij Garage Central Ninove en als gewezen prins Carnaval een actief en bekend carnavalist. “Wat me in het Samen-project vooral aanspreekt is het feit dat drie lokale partijen de moed hebben het eigen groot gelijk te verlaten en – de naam zegt het zelf al – samen met mensen van buiten de politiek Ninove nog beter te maken,” vertelt Patrick, “Als ondernemer wil ik…
Lees Verder
Start van de dorpsbezoeken!

Start van de dorpsbezoeken!

Nieuws van Samen
‘Samen’ gaat voluit voor inspraak van de burgers! Als ervaringsdeskundigen bij uitstek komen burgers vaak met zeer verfrissende ideeën. We willen de mogelijkheden tot inspraak nog versterken o.a. door de burger te betrekken bij de ontwikkeling van ons programma. Daarom gaan we op stap in Ninove en willen we zoveel mogelijk bewoners een bezoek brengen om onze basis van het Samen-programma af te toetsen. Wij gaan ‘Samen’ in dialoog en gaan op zoek naar opmerkingen, suggesties of voorstellen voor verbeteringen!  Graag willen we ook jullie mening kennen over jullie buurt, wat het fijn maakt hier te wonen en wat jullie bezorgdheden zijn. We nemen dit zeker mee in ons beleid voor jullie buurt of deelgemeente. Op zaterdag 4 en zondag 5 november starten we onze huisbezoeken in Pollare. Het weekend nadien…
Lees Verder
5 miljoen euro voor nieuwbouw stedelijke basisschool De Lettertuin (Groeneweg)

5 miljoen euro voor nieuwbouw stedelijke basisschool De Lettertuin (Groeneweg)

Nieuws uit de gemeenteraad
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft vandaag 13 Oost-Vlaamse scholen geselecteerd voor een nieuwbouw-project. Ninove schreef de stedelijke basisschool De Lettertuin uit de wijk de Groeneweg in op deze subsidieoproep.  Schepen van Onderwijs Katie Coppens (Samen) legt uit waarom deze school werd gekozen. "De stedelijke basisschool De Lettertuin in de wijk Groeneweg kende de laatste jaren een enorme leerlingenstijging. Zo moesten er al twee containers bijgeplaatst worden om als klaslokaal dienst te doen. Stilaan werd duidelijk dat een totale vervanging van het schoolgebouw een absolute noodzaak is. De Lettertuin werd geselecteerd voor een bedrag van maar liefst € 5.000.000 subsidies om een nieuwe school te realiseren." De realisatie die 4 jaar zal duren, omvat niet enkel voldoende klaslokalen maar ook een EHBO lokaal, een refter, een sportzaal en een…
Lees Verder
Samen veilig terug naar School

Samen veilig terug naar School

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws van Samen
          Als stadsbestuur: - Investeerden we in het octopus-straatmeubilair aan alle basisscholen.  Op die manier accentueren we de schoolomgeving en voorkomen we te dichte foutparkeerders. - Investeren we in accentverlichting op de drukke wegen zodat tijdens de donkere wintermaanden de zebrapaden extra in de verf worden gezet. - Investeren we in fietssuggestiestroken in de binnenstad die op het punt staan gerealiseerd te worden.  Op die manier krijgen de fietsers ook op dde grijze betonstraten hun plaats.   - Maken we onze schoolgaande jeugd bewust over de verkeersveiligheid met o.a. het succesvolle 9400-toerenproject waar de scholieren zelf verschillende acties op poten hebben gezet.  - Investeren we volop in het stedelijk kleuter- en basisonderwijs met nieuwbouw in de Parklaan, Denderwindeke en Appelterre. Met Samen wensen we jullie een…
Lees Verder
Drie extra werkkrachten voor onkruidbestrijding

Drie extra werkkrachten voor onkruidbestrijding

Nieuws uit de gemeenteraad
Het stadsbestuur ging recent in op een oproep tot mogelijke uitbreiding van door Vlaanderen gesubsidieerde werkkrachten in het kader van de lokale diensteneconomie en plant zo drie extra aanwervingen van personeel dat o.m. kan ingezet worden voor onkruidbestrijding. “Op die manier hopen we flexibeler op de omstandigheden te kunnen inspelen,” vertelt schepen van Personeel Paul De Schepper (Samen). Onkruidbestrijding blijft sinds het verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen een gevoelig thema bij een aantal mensen. Voor lokale overheden is het immers onmogelijk geworden om dezelfde resultaten te bereiken als voorheen en dat stoort een deel van de publieke opinie. “Nochtans heeft de stad de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in onkruidbestrijding, door een sterke stijging van het budget voor onkruidbestrijding door een externe firma, maar recent nog met de aankoop van een nieuwe…
Lees Verder
Negatief advies voor Nervia Plastics in Okegem

Negatief advies voor Nervia Plastics in Okegem

Nieuws uit de gemeenteraad
Het schepencollege gaf gisteren een negatief advies over de uitbreidingsplannen van Nervia Plastics in Okegem. “Vrachtwagens dwars door een woonwijk is niet langer van deze tijd,” vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).   De aanvraag betrof een uitbreiding van zowel productie als opslag, maar ook de huidige activiteiten waren al niet evident gezien de ligging van het bedrijf in een woonwijk. “Het bedrijf is gelegen in één van de KMO-zones die na 1950 her en der in de deelgemeentes zijn gegroeid. Je zit dus met een spanningsveld tussen enerzijds rechten die vroeger verleend werden aan diverse kleinere bedrijven en anderzijds de huidige vraag naar uitbreiding,” vertelt Vande Winkel, “Het schepencollege was van oordeel dat een verdere uitbreiding van het bedrijf niet langer in overeenstemming is met…
Lees Verder
Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

Nieuws uit de gemeenteraad
In 2014 werden op voorstel van schepen Katie Coppens ( Samen / sp.a), o.a. bevoegd voor kinderopvang, twee subsidies ingevoerd, nl. een locatiepremie en een anciënniteitspremie. Deze premies werden toegekend ter ondersteuning van bestaande kinderopvanginitiatieven en om de opstart van nieuwe kinderopvang te stimuleren. De locatiepremie wordt toegekend op basis van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen en op basis van de reeds toegekende subsidies door Kind en Gezin.  De anciënniteitspremie wordt toegekend aan initiatieven voor gezinsopvang die een bepaald aantal jaar actief zijn als onthaalouder. Deze initiatieven ontvangen tussen de 300 en 700 euro per jaar.  De middelen kunnen naar eigen wens ingezet worden. De nood aan kinderopvang blijft groot. Daarom worden deze subsidies nu uitgebreid om o.a. de lokale, kwalitatieve kinderopvang te stimuleren en aantrekkelijker te maken.  “De extra subsidie…
Lees Verder
Sfeer in het Park

Sfeer in het Park

Nieuws uit de gemeenteraad
In de zomermaanden, juli en augustus, wordt een stukje stadspark omgevormd tot een gezellige ontmoetingsplek. Schepen Katie Coppens (Samen), o.a. bevoegd voor ‘integratie’, is initiatiefneemster van dit sfeervol initiatief. “De stad Ninove zet zelf een aantal evenementen op touw , maar laat vooral veel ruimte voor initiatief van inwoners of organisaties binnen Ninove.  Deze kunnen allerlei toffe, kleinschalige activiteiten organiseren.   De stad plaatst een zithoek en schept sfeer in het park. Hier kunnen alle inwoners samen ontspannen, ontdekken en ontmoeten.” De zithoek is de ideale plaats om af te spreken met mensen die je kent.  Een gezellige zondag namiddag met het gezin, aperitieven met je collega's, een spelletje petanque met vrienden, samen koffie drinken met vriendinnen,  ....  Het kan allemaal.  Je kan natuurlijk ook gewoon in je eentje genieten van…
Lees Verder
Onze SAMENleving toegankelijker maken!

Onze SAMENleving toegankelijker maken!

Nieuws uit de gemeenteraad
De raadsleden van onze politieke beweging ‘Samen’ zien het beleid inzake gelijke kansen als een belangrijke opdracht.  Niet iedereen heeft dezelfde kansen wat betreft toegang tot onze samenleving.  Er moet nog veel verbeterd worden zodat iedereen zonder hindernissen kan deelnemen.  Ninove heeft nog geen algemeen toegankelijkheidsbeleid.  Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie werd hieromtrent de samenwerking met Toegankelijk Vlaanderen ‘Inter’ goedgekeurd.   Schepen Veerle Cosyns (Samen), o.a. bevoegd voor gelijke kansen verduidelijkt: “Inter heeft als missie te streven naar een integrale, toegankelijke en inclusieve samenleving zodat iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving kan bewegen. Inter doet screenings van gebouwen, geeft advies bij stedenbouwkundige aanvragen, informeert en sensibiliseert, geeft vorming, adviseert bij de organisatie van evenementen en helpt op deze manier een degelijk en geïntegreerd…
Lees Verder