Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor Ninoofse verenigingen

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor Ninoofse verenigingen

Subsidies voor kunst, cultuur en erfgoed worden verhoogd

Op de jongste gemeenteraad werden nieuwe reglementen voor de subsidiëring en ondersteuning van het verenigingsleven goedgekeurd. Meest in het oog springt de nieuwe regeling voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst: dat is vanaf nu gratis voor erkende verenigingen. Actieve kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen kunnen voortaan op een extra subsidie rekenen.

Schepen van cultuur en gangmaker van de nieuwe reglementen Veerle Cosyns (Samen) verduidelijkt: “Het is onze ambitie om de bestaande regelingen, die vaak dateren van het begin van deze eeuw, te dynamiseren. We wensen actieve verenigingen te belonen met een extra toelage. Door enkele subsidieregelingen op te frissen, willen we ze beter bekend maken en de verenigingen stimuleren om er (meer) gebruik van te maken.”

De stad maakt voortaan een onderscheid tussen vier categorieën kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen. Per categorie is er een verschillende basistoelage, bepaald volgens een verdeelsleutel. Elke vereniging heeft ook de kans om deze basistoelage aan te vullen met een activiteitentoelage, die berekend wordt op basis van een bonuspuntensysteem. “Voor een tiental activiteitssoorten en criteria kun je bonuspunten, en dus een extra financiële tegemoetkoming, verdienen”, zegt Veerle Cosyns (Samen), die benadrukt dat de adviesraden voor cultuurbeleid maximaal betrokken werden bij de totstandkoming van de nieuwe reglementen, onder andere via verschillende algemene vergaderingen van de kunst- en cultuurraad en een bevraging door de dienst cultuur.

De stad behoudt daarnaast het systeem van projectsubsidies, “om meer dynamiek en creativiteit in het cultuurleven te brengen en verenigingen te stimuleren eens ‘iets speciaals’ te doen”, aldus Veerle Cosyns (Samen).

“In totaal is er extra budget voor het verenigingsleven van meer dan 50.000 euro vrijgemaakt”, verduidelijkt Schepen van financiën Paul De Schepper (Samen). “Door gratis dienstverlening 30.000 euro en 23.000 euro door extra budget culturele verenigingen”, vult Paul De Schepper (Samen) verder aan.

Er is wel één belangrijke voorwaarde om te genieten van deze subsidiëring en ondersteuning: “De vereniging dient door de stad erkend te zijn. Maar zo’n erkenning kost niet veel moeite. Het volstaat dat je eenmaal per jaar een werkingsverslag bezorgt, waaruit blijkt dat je vereniging het voorbije kalenderjaar een reguliere werking gehad heeft en over een bestuur beschikt.”

Je vindt alle nieuwe reglementen op www.ninove.be.

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *