Onze SAMENleving toegankelijker maken!

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / Onze SAMENleving toegankelijker maken!

De raadsleden van onze politieke beweging ‘Samen’ zien het beleid inzake gelijke kansen als een belangrijke opdracht.  Niet iedereen heeft dezelfde kansen wat betreft toegang tot onze samenleving.  Er moet nog veel verbeterd worden zodat iedereen zonder hindernissen kan deelnemen.  Ninove heeft nog geen algemeen toegankelijkheidsbeleid.  Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie werd hieromtrent de samenwerking met Toegankelijk Vlaanderen ‘Inter’ goedgekeurd.  

Schepen Veerle Cosyns (Samen), o.a. bevoegd voor gelijke kansen verduidelijkt: “Inter heeft als missie te streven naar een integrale, toegankelijke en inclusieve samenleving zodat iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving kan bewegen. Inter doet screenings van gebouwen, geeft advies bij stedenbouwkundige aanvragen, informeert en sensibiliseert, geeft vorming, adviseert bij de organisatie van evenementen en helpt op deze manier een degelijk en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid uit te bouwen in steden en gemeenten.”

“Het gaat hier niet alleen om mensen met een beperking of een tijdelijke beperking maar ook om oudere mensen”, volgens O.C.M.W. voorzitter Lieven Meert (Samen).  “ Ouders met een kinderwagen ondervinden ook vaak moeilijkheden”, vult Schepen Katie Coppens (Samen) aan.  “Een integrale, toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft.”

Schepen Wouter Vande Winkel (Samen) stelt dat een omgeving of gebouw, dienstverlening of informatie moet voldoen aan belangrijke voorwaarden om voor iedereen toegankelijk te zijn. De vijf ‘B’s spelen hierbij een belangrijke rol:  “Is de bestemming ‘bereikbaar’, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer?  Is ze ‘betreedbaar’, kan ik er gemakkelijk binnen of buiten raken? Is ze ‘bruikbaar’, kan ik doen wat ik voor ogen had? Is ze ‘begrijpbaar’, is alle informatie helder en duidelijk voor mij? Is het ‘betaalbaar’, is het financieel haalbaar?”

Schepen Paul De Schepper (Samen) merkt op dat er dankzij de samenwerking met Inter een meerjarenplan opgemaakt kan worden, rekening houdend met de ambities en prioriteiten van de stad.   Alle stadsdiensten en alle activiteiten en projecten zullen daardoor rekening moeten houden met toegankelijkheid.  “Het is belangrijk dat iedereen dit idee draagt en een duurzaam toegankelijkheidsbeleid geïntegreerd wordt in onze stad.  Om dit beleid te kunnen uitvoeren, zal er de komende jaren dan ook voldoende budget voorzien worden.”

 

 

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *