Bouw sociaal huis van start!

Bouw sociaal huis van start!

Nieuws uit de OCMW-raad
OCMW-voorzitter Lieven Meert is tevreden want vandaag startten immers de werken voor het sociaal huis waardoor alles van sociale dienstverlening wordt gecentraliseerd en het gemakkelijker wordt voor de Ninovieters. "Aan het OCMW-gebouw De Cooman in de Burchtstraat, komt een nieuwbouw waarin alle sociale diensten van de stad en het ocmw samen zullen zitten. Ook Leerpunt en PWA krijgen er lokalen. Daarnaast komt er ook een Huis van het Kind en zullen verschillende organisaties er hun zitdag houden zoals bvb. de VDAB of het Huis van Nederlands. Tot slot komen er tien bijkomende sociale appartementen zodat we toch weer een aantal mensen extra aan een betaalbare woning kunnen helpen." Het OCMW is vanaf nu enkel bereikbaar via de ingang aan de Burchtstraat. Voor de parkeerders op de OCMW-site is er geen enkele wijziging…
Lees Verder

Vanaf september een natuurbegraafplaats en dierenkerkhof in Ninove

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van begraafplaatsen Katie Coppens (Samen/sp.a) maakt verder werk van de Ninoofse begraafplaatsen. Na de heraanleg van de bestaande kerkhoven o.m. met nieuwe paadjes, komen er twee nieuwe percelen bij aan het kerkhof aan de Denderhoutembaan in Ninove. In totaal gaat het over een uitbreiding van 1 hectare. Het meest in het oog springend is de natuurlijke begraafplaats. Schepen Katie Coppens: "Op deze natuurbegraafplaats, die naast de bestaande begraafplaats aan de Denderhoutembaan komt, mogen enkel biologisch afbreekbare urnen worden begraven. Na een tijd zal deze begraafplaats eruitzien als een park met gras, bloemen, struiken en bomen. Er zullen geen grafzerken staan en rondom zal een pad lopen met zitbanken. We voorzien aan de ingang een plek waar familie en dierbaren een naamkaartje met geboorte- en of sterftejaar kunnen aanbrengen." Deze…
Lees Verder