Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

Home / Nieuws van Samen / Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

De kerstdagen waren voor de mensen binnen Samen bijzonder druk. In enkele dagen van een aangekondigd afscheid naar een nieuw bestuur. Heftige dagen én onderhandelingen. Die onderhandelingen leidden tot een startnota waar de krachtlijnen instaan. Die eerste nota moet later uitgebreid worden in een zogenaamde beleidsnota. We gaan met die startnota aan de slag met de Ninovieters, het ruime verenigingsleven en de oppositie. We willen de participatie aanwakkeren zodat het een ruim gedragen beleid wordt. Participatie, en zelfs medebestuur van de inwoners binnen onze dorpen en wijken, zal onder andere gebeuren via dorps-en wijkraden.

De ambitieuze startnota herbergt verschillende speerpunten waar Samen mee naar de kiezer trok. Zo komt er meer groen in de stad met onder andere een nieuwe parkzone aan het OCMW en werken we aan een autoluw centrum om onze binnenstad veel aantrekkelijker te maken voor de Ninovieters en de klanten van onze handelaars. We willen een nettere stad en zetten dan ook meer in op de strijd tegen sluikstorten. We bouwen ook aan het nieuwe Ninove met een jeugdhuis en evenementenzone in de Kaaischool,  een vernieuwd stationsplein, en een ambitieuze rol voor het Moeremansgebouw met ruimte voor starters (startende ondernemers) en cultuur. We kiezen ook actief voor de zwakke weggebruikers in onze stad, met schoolstraten en veilige fietsomgevingen, aandacht voor voet- en fietspaden en veilige fietsverbindingen tussen stad en de dorpen.  We gaan volop voor een klimaatbewust Ninove en zullen onze open ruimte waarderen. Zo springt het standpunt over de Diepe Straten waar we geen opvulling van de leemputten willen in het oog.

Onze mooie dorpen en wijken gaan we meer waarderen, met inspraak via dorps- en wijkraden, groene speeltuintjes waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten en een mobiele dienstverlening van stadhuis, mobiel sociaal huis en wijkpolitie in de dorpen. We gaan aan de slag met de verwachte visie van de Vlaamse Bouwmeester om Ninove duurzaam stedelijk te ontwikkelen. We zetten ook keihard in tegen armoede en kinderarmoede waarbij we mensen sterker willen maken door een sterk en gericht huisvestigingsbeleid, huiswerkbegeleiding voor kinderen in (kans)armoede en een actieve begeleiding naar tewerkstelling. Tot slot willen we ook ruime aandacht besteden aan psychisch kwetsbare mensen door als stad een regierol te spelen.  De verschillende partijbesturen binnen Samen verklaarden zich met deze krachtlijnen dan ook akkoord om in het bestuur te stappen.

In de media werd nogal gefocust op veiligheid en de neutraliteit aan de loketten van onze stadsdiensten. Veiligheid is geen links/rechtsverhaal maar een recht voor elke burger. Het onveiligheidsgevoel bij een deel van onze bevolking is aanwezig, en hopen we weg te nemen door een nabije politie en een open communicatie. Zo wordt het korps aan wijkagenten opgetrokken en zal de aanspreekbare politie te voet en per fiets in de stad te zien zijn. Uiteraard staan we voor een gepast en accuraat optreden van onze politiediensten in geval van onregelmatigheden en voorzien we in extra middelen. Ook integratie en inburgering is een aandachtspunt. Ninovieters van verschillende achtergrond laten samenleven in onze stad verdient onze continue aandacht.  Dat zal een inspanning vergen van zowel de nieuwkomer die zijn best doet om Nederlands te leren en zich elke dag inzet om te voldoen aan wat sommigen ‘onze normen en waarden’ noemen. En van de Ninovieter die hier geboren en getogen is, maar die zich ongemakkelijk voelt omdat de buurman het Nederlands niet machtig is, een andere religie heeft of zijn stad naar zijn gevoel té snel ziet veranderen. Zo willen we onder meer extra Nederlandse lessen aanbieden maar tegelijk ook een actief antiracisme- en antidiscriminatiebeleid te voeren. Er komt neutraliteit aan de loketten van onze stad maar we gaan ook een divers personeelsbeleid ontwikkelen zodat het stadspersoneel een afspiegeling wordt van onze samenleving.

De startnota is een genuanceerd verhaal over een heel breed politiek perspectief waar zaken instaan die niet altijd even evident zijn. De wil tot het bereiken van een compromis in het belang van alle Ninovieters was sterker dan het blijven vasthouden aan het eigen gelijk. Er zijn tegelijk beslissingen genomen om de impasse in dossiers te doorbreken die de vorige meerderheid verdeelde. We weten dat de uitdagingen voor onze stad enorm zijn. Deze startnota is een beginpunt van 6 jaar lang hard werken. Met een fors investeringsbeleid, een actieve communicatie waarbij we ook luisteren naar de mensen, en hopelijk financieel gesteund door de hogere overheden, zijn we ervan overtuigd dat Ninove er in 2024 heel anders uit zal zien, zodat de Ninovieters terecht fier kunnen zijn op hun stad.

Hier vindt u de persconferentie – powerpoint : Startnota-coalitie-2019

startnota coalitie Ninove

Deel dit artikel op sociale media

3 Comments

 • johan bracke leiden

  Het ziet er veelbelovend uit. Nu nog iedereen met de neus in dezelfde richting bij de uitvoering van dit mooie beleidsplan. Er zal heel wat werk moeten gemaakt worden van de communicatie over de gang van zaken , de evoluties zowel van de positieve als de wat minder moeilijker projecten. Communicatie deskundige aanwerven?
  in elk geval wens ik dus héél de ploeg véél doorzettingsvermogen met evenveel goede wind in de zeilen en bedank iedereen nu al voor zijn inzet en inspanningen.

 • johan bracke

  Het ziet er veelbelovend uit. Nu nog iedereen met de neus in dezelfde richting bij de uitvoering van dit mooie beleidsplan. Er zal heel wat werk moeten gemaakt worden van de communicatie over de gang van zaken , de evoluties zowel van de positieve als de wat minder moeilijker projecten. Communicatie deskundige aanwerven?
  in elk geval wens ik dus héél de ploeg véél doorzettingsvermogen met evenveel goede wind in de zeilen en bedank iedereen nu al voor zijn inzet en inspanningen.

 • Michel

  Wat bedoelen jullie aub met jeugdhuis en evenementenzone in de Kaaischool ? Welke kant komt juist het jeugdhuis ? Kant brug en Dender ? En wat houd het juist in “evenementenzone ” ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *