Stad geeft negatief advies voor opvulling leemputten Diepe Straten

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / Stad geeft negatief advies voor opvulling leemputten Diepe Straten

Het stadsbestuur van Ninove levert een negatief advies af voor de vergunningsaanvraag van grondwerken De Meuter voor de opvulling van de leemputten aan de Diepe Straten. De definitieve beslissing rond die vergunningsaanvraag wordt genomen door de provincie Oost-Vlaanderen, maar het negatief advies van Stad Ninove speelt daarin een belangrijke rol. In het bestuursakkoord staat trouwens dat de huidige meerderheid gekant is tegen de opvulling van de leemputten en dat de site moet omgebogen worden naar recreatief groen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens geeft uitleg bij het negatief advies: “Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) laat enkel een gedeeltelijke opvulling toe om de taluds van de leemputten te herprofileren, wat noodzakelijk is voor de realisatie van de nabestemming als recreatief groengebied. Het PRUP heeft nooit een volledige opvulling van de putten in het vooruitzicht gesteld en dat is ook absoluut niet wenselijk gezien het waardevol landschap waarin de leemputten zich bevinden.”

Ook op mobiliteitsvlak zijn er voldoende elementen want de opvulling met 122000 m³ grond brengt uiteraard heel wat extra verkeer met zich mee. Zo worden er 50 vrachtbewegingen per dag gedurende drie jaar verwacht, terwijl het traject Denderhoutembaan-Lindendreef-Galgenveldbaan hierop totaal niet voorzien is.

Het stadsbestuur moet nu zo snel mogelijk werk maken van de realisatie van de nabestemming. Op die manier is de onduidelijke tussenfase, namelijk het eventueel heel of gedeeltelijk opvullen van de putten, voorgoed voorbij. Het bestuur onderzoekt op dit ogenblik diverse pistes om die nabestemming zo snel mogelijk te laten ingaan.

Op sociale media vielen kritische geluiden te horen over het stilzwijgen van het stadsbestuur. Dat was echter een bewuste keuze van het bestuur om procedurefouten te vermijden en op die manier de goede afloop niet in gevaar te brengen. Zo werd tijdens de vorige procedure (in 2018) een klacht ingediend bij de hogere overheid op basis van uitlatingen voor de formele beslissing van het schepencollege en dat wilde men absoluut vermijden.

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *