Huiselijk geweld krijgt gezamenlijke aanpak

Home / Nieuws uit de OCMW-raad / Huiselijk geweld krijgt gezamenlijke aanpak

Intrafamiliaal geweld, geweld tussen (ex-)partners, tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Het is complex en vaak verweven met problemen op vlak van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren. Dat maakt het voor individuele diensten vaak moeilijk om het geweld enkel vanuit hun eigen middelen en expertise te stoppen. Daarom stapt de stad mee in de “Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld.”

Zoektocht naar hulp

“Intrafamiliaal geweld is ontoelaatbaar en heeft een vernietigend effect op alle gezinsleden, zeker ook op de opgroeiende kinderen”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns. “Het vraagt heel wat moed van een gezin om intrafamiliaal geweld aan te kaarten en aan te pakken. Bij de zoektocht naar hulp is de kans groot dat slachtoffers bij verschillende diensten terechtkomen omdat het geweld alleen kan gestopt worden als er vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt. Slachtoffers en daders moeten daarbij steeds dezelfde vragen beantwoorden en dit vergroot de kans dat mensen afhaken in hun zoektocht naar hulp.” In die vermoeiende zoekperiode willen slachtoffers gewoon een snelle oplossing voor hun situatie.

Gezamenlijke aanpak + één aanspreekpunt voor slachtoffers

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld wil een oplossing bieden. Het is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur. De ketenaanpak maakt het eenvoudiger om het probleem aan te pakken. De betrokken diensten leggen alle informatie samen en zoeken naar een oplossing. Slachtoffers krijgen één aanspreekpunt.

Kernpartners zijn Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Agentschap Jongerenwelzijn, vertegenwoordiging vanuit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket.

Veerle Cosyns kijkt alvast uit naar de resultaten: “Stad Ninove stapt mee in dit project, waardoor nu de dossiers onmiddellijk doorgestuurd worden naar een multidisciplinair team gespecialiseerd in deze problematiek. Daardoor kunnen we veel sneller actie ondernemen.”

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *