Intergemeentelijke Samenwerking Wonen

Home / Nieuws uit de OCMW-raad / Intergemeentelijke Samenwerking Wonen

SOLVA (de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen) dient bij het Agentschap Wonen Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor de oprichting van 6 clusters van steden en gemeenten die gaan samenwerken rond lokaal woonbeleid. Ninove stapt mee in deze intergemeentelijke samenwerking. Dit samenwerkingsverband en de daaraan gekoppelde subsidies laten toe het lokaal woonbeleid in 19 lokale besturen professioneel en kwalitatief te organiseren. De toetreding is kosteloos voor de stad.

Bron foto: Ninofmedia

Steden en gemeenten hebben een regierol inzake woonbeleid. SOLVA ondersteunt de steden en gemeenten uit de regio om de regierol voor het woonbeleid op hun grondgebied op te nemen, via een intergemeentelijke samenwerking.

Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns kijkt vooruit. “Door een samenwerking met Haaltert en Denderleeuw, engageert Ninove zich om het stedelijk woonbeleid verder uit te werken. Zo willen we werken aan divers en betaalbaar wonen, aan de kwaliteit van het woningpatrimonium, de verdere uitbouw van een woonloket. Alles met aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Via het intergemeentelijke samenwerkingsverband zal de stad ook beroep kunnen doen op extra gekwalificeerd personeel vanuit Solva.”

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *