Stadsbestuur haalt slag thuis

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / Stadsbestuur haalt slag thuis

Minister laat geen opvulling putten in Diepe Straten toe

Het stadsbestuur van Ninove haalt zijn slag thuis in het dossier rond de  opvulling van de leemputten in de Diepe Straten in Outer. De provincie had de vergunning voor de opvulling van de putten met 122.000m³ grond geweigerd na negatief advies van het stadsbestuur, maar de aanvrager had die weigering bij Vlaams minister van Omgeving Demir aangevochten.

De opvulling van de putten lag bijzonder moeilijk bij de omwonenden en het bestuur, aangezien de vergunning gedurende meer dan drie jaar 25 tot 45 vrachtwagens per dag met zich zou meebrengen. “Op de piekdagen komt dat dus neer op 90 vrachtbewegingen per dag over onze gemeentewegen,” besluit schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen), “We zijn dan ook heel tevreden dat de minister ons standpunt gevolgd heeft en de weigering van de vergunning heeft bevestigd. De minister heeft bovendien de argumentatie van het stadsbestuur grotendeels overgenomen en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.”

Afvoer en opvullen van de putten : mobiliteitskluwen

Het stadsbestuur van Ninove heeft immers steeds juist op het mobiliteitsprobleem blijven hameren bij de weigering van de vergunning en de minister bevestigt dat de aanvoerroute via de Denderhoutembaan en afvoerroute via de Groenstraat ‘niet evident’ zijn en dat er geen voldoende milderende maatregelen zijn om de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. “Dat de minister die redenering volgt is uiterst belangrijk,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen), “Die afweging zal immers ook bij eventuele nieuwe vergunningsaanvragen moeten gemaakt worden en deze weigering zal uiteraard heel belangrijk zijn, ook bij de beoordeling van nieuwe dossiers een sleutelrol spelen.”

Nabestemming moet waardevol zijn

Ook met betrekking tot de nabestemming werd het standpunt van het stadsbestuur gevolgd. Het gebied is bestemd voor randstedelijk recreatief groengebied maar de vergunning sprak enkel van de realisatie van een bloemenweide en soortenrijk grasland. “Absoluut onvoldoende voor die nabestemming en ook daarin is men ons gevolgd met de opmerking dat de vergunning op dit punt geen garanties biedt,” vertelt schepen Coppens.Burgemeester Tania De Jonge is uiterst tevreden met het geleverde werk. “We hebben geen ronkende verklaringen afgelegd in de pers maar in de administratieve procedure hard gewerkt en een consequente houding aangenomen. Dat heeft tot resultaat geleid en dat de weigering elementen bevat die een opvulling op zich in vraag stellen is heel positief.”

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *