Stad Ninove zet kwetsbare groepen op de fiets

Stad Ninove zet kwetsbare groepen op de fiets

Nieuws uit de OCMW-raad
Inzetten op de leefbaarheid van onze stad, dat is een van de doelstellingen die de stad meenam in haar meerjarenplan 2020-2025. 1 van de projecten die daartoe moet bijdragen, is het fietsproject van het Sociaal Huis, de sportdienst, Teledienst en de werkgroep armoede (een vertakking van het Regionaal WelzijnsOverleg). Voor dit fietsproject gingen vzw LEJO (jeugdopbouwwerk), Teledienst en het Sociaal Huis op zoek naar kwetsbare mensen die interesse hadden om deel te nemen aan repair cafés waar ze inbeslaggenomen fietsen leren herstellen. Deze repair cafés vinden plaats in januari en februari. De herstelde fietsen worden in het voorjaar gebruikt voor  fietslessen voor volwassenen. Ook hier richt men zich op kwetsbare Ninovieters, inwoners die men vond via o.a. Babbelonië, de Brabbelbabbels, Teledienst en het Sociaal Huis. De lokale politie en Leerpunt nemen de theorielessen op zich, de…
Lees Verder
Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Nieuws uit de gemeenteraad
De Ninoofse zwerfvuiljagers en de stad Ninove hebben het nieuwe jaar sterk ingezet. Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die ondertussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten. De welgekende zwarte zakken aan de kant van de weg. Bron: Facebookgroep Ninoofse Zwerfvuiljagers De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht tientallen zakken op persoonsgegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten van de stad. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Met ene volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders moet op langere termijn verandering op het terrein brengen. Met administratieve sancties tot…
Lees Verder