Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

De Ninoofse zwerfvuiljagers en de stad Ninove hebben het nieuwe jaar sterk ingezet. Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die ondertussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten.

De welgekende zwarte zakken aan de kant van de weg. Bron: Facebookgroep Ninoofse Zwerfvuiljagers

De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht tientallen zakken op persoonsgegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten van de stad. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Met ene volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders moet op langere termijn verandering op het terrein brengen. Met administratieve sancties tot 350 euro en een minimale opruimingskost van 250 euro moeten de daders toch twee keer gaan nadenken.

Sluikstorten : prioritair voor het stadsbestuur!

In 2019 werden er zo 75 sluikstorters betrapt aan de hand van doorzochte zakken. Samen met de 50 die op camerabeelden betrapt werden, is er sprake van een grote toename in het aantal gevatte sluikstorters vergeleken met eerdere jaren. “Sluikstorten is een prioriteit van het stadsbestuur,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Zwerfvuil en sluikstorten zijn een doorn in het oog van onze inwoners en we willen hier blijvend op inzetten. Met intercommunale Ilva bekijken we trouwens of we intergemeentelijk kunnen samenwerken rond de problematiek. De unieke samenwerking van onze stad met een heel gedreven actiegroep als de zwerfvuiljagers is daarbij een voorbeeld hoe een stad met haar burgers kan samenwerken. Tot slot, willen we alle gemeenschapswachten opleiden tot GAS-vaststellers, op die manier verhogen we onze capaciteit om identificaties te doen.

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *