ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

Home / Nieuws uit de gemeenteraad / ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

De Ninoofse gemeenteraad zette in mei als laatste van de 15 Ilva gemeenten de stap naar een nieuw ophalingssysteem voor restafval via containers. Tegelijk werden ook de nieuwe tarieven voor het containerpark bepaald. Goede sorteerders zullen worden beloond voor hun inspanningen.

Gele zakken -> containers. Sociale correcties gevraagd!

De gele zakken van Ilva worden in het hele gebied ingeruild door een gewichtsgebonden ophaling via containers. Het restafval wordt gewogen en er zal per kilo worden betaald.

Ninove was als een van de laatste aan de beurt om dit systeem te aanvaarden. De overgrote meerderheid van de gemeenten die tot Ilva behoren, stemden vlot in met het nieuwe systeem. Zelf het afval via eigen zakken gaan ophalen (of ook het containerpark gaan beheren) gaat voor Ninove niet. Dit is onhaalbaar en onbetaalbaar.

Er waren en er zijn nog heel wat vragen bij dit nieuwe systeem. De komende maanden zullen er hopelijk nog aanpassingen volgen o.a. over de wijze van achteraf-facturering naast het ‘tegoed’ dat kan worden opgeladen. Er komen drie groottes van containers 40 – 140 – 240 liter. Het eerste model is ideaal voor appartementen in de binnenstad.

Elke inwoner zal kunnen kiezen uit drie formaten

Samen wil een aantal bijkomende begeleidende maatregelen in het kader van de invoering van deze containers. Het kan niet zijn dat mensen die door hun gezins- of  gezondheidssituatie meer afval produceren, de dupe zijn van het nieuwe afhalophalingsysteem. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kleine kinderen, mensen met gezondheidsproblemen (incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten, sondevoeding, …). Momenteel worden er ook een aantal gratis rollen gele zakken voorzien als je een kind krijgt. Een jaarlijkse korting op de afvalfactuur van o.a. deze gezinnen lijkt ons niet meer dan billijk.

De invoering van dit systeem is nog niet voor morgen. De gemeenteraad legde de basisprincipes al vast net als de andere ILVA-gemeenten in onze regio.  Elk gezin zal een grote of een kleine container gratis ter beschikking krijgen. Samen wil ook dat elke vereniging die een eigen lokaal heeft een gratis container kan krijgen. We zullen hiertoe een dossier voorbereiden.

Containerpark: nieuwe tarieven. Gratis 100 kilogram blijft bestaan. Goede sorteerders worden steeds minder beloond. Factuur stijgende afvalverwerkingskosten moet proportioneel verdeeld worden

Uiteraard pleit de Ninoofse N-VA afdeling voor het behoud van de gele zakken en de huidige tarieven voor de containerparken van ILVA. Op die manier is het niet de vervuiler, maar de gewone man die de rekening gepresenteerd krijgt. Het behoud van de gele zakken is zoals al aangegeven geen optie, aangezien de meerderheid binnen Ilva anders beslist heeft. Tenzij we zelf onze afvalophaling gaan organiseren. Dit is zoals gesteld onhaalbaar en onbetaalbaar.

De forse verhoging van de verwerkingskosten voor afval dwingt afvalintercommunale ILVA de tarieven voor de containerparken – die bovendien sinds 2009 niet meer gewijzigd werden – te verhogen. Aangezien China zijn grenzen sloot voor bepaalde afvalstromen stegen die kosten sinds 2011 van 3 naar 6 miljoen euro. “Bij ongewijzigde tarieven zou de goede sorteerder dus steeds minder beloond worden voor zijn inspanningen en steeds meer moeten meebetalen voor wie geen inspanningen doet,” benadrukt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel.

Voor Ninove zou, bij ongewijzigde tarieven, een stijging van de jaarlijkse bijdrage voor ILVA van €230.000 betekenen. “Dat geld moet uiteraard van ergens komen,” benadrukt Vande Winkel, “Logisch dat de N-VA tegen een aanpassing van de tarieven is, want zo komt die stijging via de gemeentebelastingen bij de gewone man terecht. Die zal dus jaar na jaar meer betalen voor de verwerking van het afval van grotere, professionele aanbieders.”

ILVA koos ervoor de lasten voor de prijsstijging proportioneel te verdelen. Zo betaalt een gewoon gezin vanaf 2021, bovenop de gratis 100 kilogram, 7.5 cent in plaats van 5 cent per kilo op het containerpark, terwijl professionele aanbieders die meer dan twee ton aanleveren 15 cent in plaats van 10 cent betalen en wie meer dan vijf ton aanbiedt al 30 cent in plaats van 15 cent betaalt.

“De inspanningen worden dus proportioneel verdeeld en de gewone gezinnen zullen niet mee moeten betalen voor de grotere aanbieders. De gratis 100 kilo blijft ook bestaan, wat niet onbelangrijk is want een kwart van de gezinnen biedt jaarlijks minder dan 100 kilo aan en kan dus nog steeds gratis op het containerpark terecht,” zegt Vande Winkel, “En dat laatste cijfer illustreert wel het beste de keuze waarvoor we staan: als je de stijgende kosten niet doorrekent, dan zal een kwart van de Ninovieters met weinig afval – meestal mensen die in appartementen of rijwoningen wonen – via de belastingen mee moeten bijdragen aan het snoeiafval van de eigenaar van een villa met grote tuin.”

Vande Winkel beseft ten volle dat de verandering op weerstand stoot: “ Het nieuwe systeem laat ons perfect toe sociale correcties op maat uit te voeren, bvb. via een korting op de ophalingstarieven of tegoed voor ophaling. Hier wordt de komende maanden werk van gemaakt, liefst over de gemeentegrenzen heen. Evaluatie en bijsturing zullen heel belangrijk zijn, zo moeten we op de voet volgen of de verschillende containers aan de noden van de mensen tegemoetkomen en of de afvalverwerking voor het verenigingsleven in de buurthuizen bijv. voldoende soepel loopt.”

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *