CORONA-CRISIS: 500 000 EURO EXTRA SOCIAAL BELEID

Home / Ongecategoriseerd / CORONA-CRISIS: 500 000 EURO EXTRA SOCIAAL BELEID

Ninoofs Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) biedt perspectief voor de sociale gevolgen van het Coronavirus. Ze kondigt drie werven aan voor het half miljoen euro extra budget op sociale zaken. Er komt budget voor psychologische hulp. Er wordt zwaar gefocust op de kinderen en jongeren om de digitale kloof en leerachterstand te beperken. Er komt een gezinsbon van 25 euro en extra crisiswoningen moeten de eerste nood ledigen.

De emotionele impact van de lockdown, het verminderd sociaal contact maar ook de onzekere economische situatie laten zich voelen. We verwachten meer gecompliceerde rouwverwerking en ook de spanningen in sommige gezinnen zijn opgelopen door de isolatie-maatregelen.  We voorzien daarom een budget van 30 000 euro om naast bekendmaking en sensibilisering ook de financiële drempels weg te werken bij psychologische hulpvragen.

Een tweede grote groep van steunmaatregelen gaat naar de kinderen en jongeren. De tijdelijke sluiting van scholen heeft een grote invloed op hun mentale en cognitieve ontwikkeling. De digitale kloof is in Vlaanderen allesbehalve verdwenen en we beseften snel dat we moesten bijschakelen om alle gezinnen een computer te bezorgen zodat kinderen de lessen konden blijven volgen en nauw contact met school onderhielden. We maakten hiervoor een budget van 25 000 euro vrij. In nauw samenwerking met bedrijven, vrijwilligers, de scholen en armoedevereniging Teledienst slaagden we na enkele weken al in dit opzet. We plannen ook extra huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning en we richten een zomerschool en extra taallessen tijdens de speelpleinwerking in. We voorzien hiervoor een extra budget van ongeveer 20.000 euro, zodat alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, goed voorbereid aan de start van het volgend schooljaar komen. Alle gezinnen in armoede ontvingen ook middenin de coronacrisis een spelpakket zodat de kinderen konden spelen. Spel stimuleert immers de ontwikkeling van kinderen.  

Alle Ninoofse gezinnen zullen een gezinsbon van 25 euro ontvangen die ze kunnen gebruiken bij de lokale handelaars. We breiden het aanbod van nood-en crisiswoningen voor gezinnen in moeilijke situaties uit om zo dakloosheid te vermijden. Ook de hulp bij dreigende uithuiszetting wordt opgedreven. Er komen steunmaatregelen om energiearmoede te bestrijden en hebben we een sociaal noodfonds opgericht om samen met andere sociale partners in onze stad de armoede aan te pakken waar mogelijk.

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *