Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Nieuws uit de OCMW-raad
Op initiatief van Schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Veerle Cosyns heeft Ninove een resem van maatregelen uitgewerkt om mensen in armoede extra te ondersteunen in deze harde corona-tijden. Deze maatregelen zijn trouwens niet enkel voorbehouden voor mensen met een leefloon. Elke Ninovieter die een laag inkomen heeft en die na financieel onderzoek recht blijkt te hebben op een Uitpas aan kansentarief komt in aanmerking. "De maatregelen zijn gericht om mensen in kwetsbare posities te versterken. Dat kan financieel, materieel, mentaal maar ook op het vlak van digitale vaardigheden." Veerle Cosyns geeft toelichting bij verschillende maatregelen: “De corona-crisis heeft ons geleerd dat mensen in armoede op heel wat vlakken zwaarder worden getroffen dan de modale burger. In het voorjaar, tijdens de lockdown schonken we aan leerlingen in kansarmoede, samen met…
Lees Verder