Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Home / Nieuws uit de OCMW-raad / Ninovieters in kwetsbare situatie extra ondersteunen #corona

Op initiatief van Schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Veerle Cosyns heeft Ninove een resem van maatregelen uitgewerkt om mensen in armoede extra te ondersteunen in deze harde corona-tijden. Deze maatregelen zijn trouwens niet enkel voorbehouden voor mensen met een leefloon. Elke Ninovieter die een laag inkomen heeft en die na financieel onderzoek recht blijkt te hebben op een Uitpas aan kansentarief komt in aanmerking.

De maatregelen zijn gericht om mensen in kwetsbare posities te versterken. Dat kan financieel, materieel, mentaal maar ook op het vlak van digitale vaardigheden.

Veerle Cosyns geeft toelichting bij verschillende maatregelen: “De corona-crisis heeft ons geleerd dat mensen in armoede op heel wat vlakken zwaarder worden getroffen dan de modale burger. In het voorjaar, tijdens de lockdown schonken we aan leerlingen in kansarmoede, samen met vzw Teledienst, reeds +- 150 computers zodat zij de digitale lessen konden blijven volgen. We willen die ondersteuning op digitaal vlak versterken. Enerzijds verhelpen we ICT-problemen samen via VZW Beego, een vzw waar IT-studenten komen helpen, aankopen kunnen dan weer gebeuren bij lokale handelaars via digi-cheques. Anderzijds willen we de digitale vaardigheden van ouders, ouderen en andere kwetsbare mensen (verder) ontwikkelen, samen met Leerpunt en hun gratis ICT-lessen.”

Op financieel-materieel vlak ondersteunen we verder de vzw Teledienst die afhaalmaaltijden voor mensen en gezinnen in armoede aan 3 en 5 euro voorzien. Ongeveer 1500 maaltijden werden bedeeld in de periode van april tot eind augustus. Om de schoolkosten van kleuter tot scholieren in het secundair onderwijs te verlichten voorzien we een extra financiële steun die varieert tussen 25 euro en maximaal 200 euro. Ninovieters met een Uitpas aan kansentarief hebben tevens recht op een eenmalige tussenkomst van de elektriciteits- en internet factuur van maximaal 200 euro, vermeerderd met 20 euro per kind. Tot slot willen we de gezinnen in armoede aanmoedigen om de corona-maatregelen zorgvuldig toe te passen en hen beschermen door het aanbieden van een hygiëne-kits dat onder andere mondmaskers, handzeep, handgel en een digitale thermometer bevat.

Op mentaal-psychisch vlak weten we dat deze periode van sociaal isolement hard inhakt op mensen in armoede. We voorzien de tussenkomst in de kosten voor psychische hulpverlening, het toedienen van een griepvaccin of drugsbegeleiding.

Schepen Veerle Cosyns doet een warme oproep aan iedereen die over een laag (vervangings)inkomen of pensioen beschikt om zich tot vzw Teledienst of het OCMW te wenden. “Deze diensten bekijken dan of ze geen recht hebben op Uitpas aan kansentarief. Deze Uitpas geeft je ook voor de toekomst nog recht op tal van andere voordelen.”

Tot slot wenst Veerle nog de medewerkers van de sociale dienst van stad en OCMW en vzw Teledienst van harte te danken voor al hun inspanningen om dit pakket aan maatregelen uit te werken. “En de laatste maanden waren al bijzonder intens en met dit steunpakket zal het werk op de sociale diensten van onze stad helaas nog druk blijven worden!”

Deel dit artikel op sociale media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *