Samen veilig terug naar School

Samen veilig terug naar School

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws van Samen
          Als stadsbestuur: - Investeerden we in het octopus-straatmeubilair aan alle basisscholen.  Op die manier accentueren we de schoolomgeving en voorkomen we te dichte foutparkeerders. - Investeren we in accentverlichting op de drukke wegen zodat tijdens de donkere wintermaanden de zebrapaden extra in de verf worden gezet. - Investeren we in fietssuggestiestroken in de binnenstad die op het punt staan gerealiseerd te worden.  Op die manier krijgen de fietsers ook op dde grijze betonstraten hun plaats.   - Maken we onze schoolgaande jeugd bewust over de verkeersveiligheid met o.a. het succesvolle 9400-toerenproject waar de scholieren zelf verschillende acties op poten hebben gezet.  - Investeren we volop in het stedelijk kleuter- en basisonderwijs met nieuwbouw in de Parklaan, Denderwindeke en Appelterre. Met Samen wensen we jullie een…
Lees Verder
Drie extra werkkrachten voor onkruidbestrijding

Drie extra werkkrachten voor onkruidbestrijding

Nieuws uit de gemeenteraad
Het stadsbestuur ging recent in op een oproep tot mogelijke uitbreiding van door Vlaanderen gesubsidieerde werkkrachten in het kader van de lokale diensteneconomie en plant zo drie extra aanwervingen van personeel dat o.m. kan ingezet worden voor onkruidbestrijding. “Op die manier hopen we flexibeler op de omstandigheden te kunnen inspelen,” vertelt schepen van Personeel Paul De Schepper (Samen). Onkruidbestrijding blijft sinds het verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen een gevoelig thema bij een aantal mensen. Voor lokale overheden is het immers onmogelijk geworden om dezelfde resultaten te bereiken als voorheen en dat stoort een deel van de publieke opinie. “Nochtans heeft de stad de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in onkruidbestrijding, door een sterke stijging van het budget voor onkruidbestrijding door een externe firma, maar recent nog met de aankoop van een nieuwe…
Lees Verder
Negatief advies voor Nervia Plastics in Okegem

Negatief advies voor Nervia Plastics in Okegem

Nieuws uit de gemeenteraad
Het schepencollege gaf gisteren een negatief advies over de uitbreidingsplannen van Nervia Plastics in Okegem. “Vrachtwagens dwars door een woonwijk is niet langer van deze tijd,” vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).   De aanvraag betrof een uitbreiding van zowel productie als opslag, maar ook de huidige activiteiten waren al niet evident gezien de ligging van het bedrijf in een woonwijk. “Het bedrijf is gelegen in één van de KMO-zones die na 1950 her en der in de deelgemeentes zijn gegroeid. Je zit dus met een spanningsveld tussen enerzijds rechten die vroeger verleend werden aan diverse kleinere bedrijven en anderzijds de huidige vraag naar uitbreiding,” vertelt Vande Winkel, “Het schepencollege was van oordeel dat een verdere uitbreiding van het bedrijf niet langer in overeenstemming is met…
Lees Verder
Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

Uitbreiding van het ‘Subsidiereglement Kinderopvang’

Nieuws uit de gemeenteraad
In 2014 werden op voorstel van schepen Katie Coppens ( Samen / sp.a), o.a. bevoegd voor kinderopvang, twee subsidies ingevoerd, nl. een locatiepremie en een anciënniteitspremie. Deze premies werden toegekend ter ondersteuning van bestaande kinderopvanginitiatieven en om de opstart van nieuwe kinderopvang te stimuleren. De locatiepremie wordt toegekend op basis van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen en op basis van de reeds toegekende subsidies door Kind en Gezin.  De anciënniteitspremie wordt toegekend aan initiatieven voor gezinsopvang die een bepaald aantal jaar actief zijn als onthaalouder. Deze initiatieven ontvangen tussen de 300 en 700 euro per jaar.  De middelen kunnen naar eigen wens ingezet worden. De nood aan kinderopvang blijft groot. Daarom worden deze subsidies nu uitgebreid om o.a. de lokale, kwalitatieve kinderopvang te stimuleren en aantrekkelijker te maken.  “De extra subsidie…
Lees Verder
Sfeer in het Park

Sfeer in het Park

Nieuws uit de gemeenteraad
In de zomermaanden, juli en augustus, wordt een stukje stadspark omgevormd tot een gezellige ontmoetingsplek. Schepen Katie Coppens (Samen), o.a. bevoegd voor ‘integratie’, is initiatiefneemster van dit sfeervol initiatief. “De stad Ninove zet zelf een aantal evenementen op touw , maar laat vooral veel ruimte voor initiatief van inwoners of organisaties binnen Ninove.  Deze kunnen allerlei toffe, kleinschalige activiteiten organiseren.   De stad plaatst een zithoek en schept sfeer in het park. Hier kunnen alle inwoners samen ontspannen, ontdekken en ontmoeten.” De zithoek is de ideale plaats om af te spreken met mensen die je kent.  Een gezellige zondag namiddag met het gezin, aperitieven met je collega's, een spelletje petanque met vrienden, samen koffie drinken met vriendinnen,  ....  Het kan allemaal.  Je kan natuurlijk ook gewoon in je eentje genieten van…
Lees Verder
Onze SAMENleving toegankelijker maken!

Onze SAMENleving toegankelijker maken!

Nieuws uit de gemeenteraad
De raadsleden van onze politieke beweging ‘Samen’ zien het beleid inzake gelijke kansen als een belangrijke opdracht.  Niet iedereen heeft dezelfde kansen wat betreft toegang tot onze samenleving.  Er moet nog veel verbeterd worden zodat iedereen zonder hindernissen kan deelnemen.  Ninove heeft nog geen algemeen toegankelijkheidsbeleid.  Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie werd hieromtrent de samenwerking met Toegankelijk Vlaanderen ‘Inter’ goedgekeurd.   Schepen Veerle Cosyns (Samen), o.a. bevoegd voor gelijke kansen verduidelijkt: “Inter heeft als missie te streven naar een integrale, toegankelijke en inclusieve samenleving zodat iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving kan bewegen. Inter doet screenings van gebouwen, geeft advies bij stedenbouwkundige aanvragen, informeert en sensibiliseert, geeft vorming, adviseert bij de organisatie van evenementen en helpt op deze manier een degelijk en geïntegreerd…
Lees Verder
OCMW Ninove vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

OCMW Ninove vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

Nieuws uit de OCMW-raad
De Ninoofse OCMW-raad besliste om de 20 serviceflats gelegen aan de kerk van Denderwindeke te vernieuwen. OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): ‘De 20 flats zijn intussen 20 jaar en kunnen een opfrissing gebruiken. Zo zullen de keukens vernieuwd worden en willen we de verwarming met accumulatoren vervangen door aardgas. Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan hiervoor een budget van 550.000 euro.’ OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen), zelf inwoner van Denderwindeke: ‘Ik ben heel blij dat het OCMW niet enkel samen met Ninove-Welzijn meer dan 30 nieuwe seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren bouwt in Denderwindeke maar dat er ook wordt gedacht aan de vernieuwing van de bestaande serviceflats in ons dorp.’
Lees Verder

Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor Ninoofse verenigingen

Nieuws uit de gemeenteraad
Subsidies voor kunst, cultuur en erfgoed worden verhoogd Op de jongste gemeenteraad werden nieuwe reglementen voor de subsidiëring en ondersteuning van het verenigingsleven goedgekeurd. Meest in het oog springt de nieuwe regeling voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst: dat is vanaf nu gratis voor erkende verenigingen. Actieve kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen kunnen voortaan op een extra subsidie rekenen. Schepen van cultuur en gangmaker van de nieuwe reglementen Veerle Cosyns (Samen) verduidelijkt: “Het is onze ambitie om de bestaande regelingen, die vaak dateren van het begin van deze eeuw, te dynamiseren. We wensen actieve verenigingen te belonen met een extra toelage. Door enkele subsidieregelingen op te frissen, willen we ze beter bekend maken en de verenigingen stimuleren om er (meer) gebruik van te maken.” De stad maakt voortaan een…
Lees Verder
Stad Ninove zoekt de beste ‘haikufoto’

Stad Ninove zoekt de beste ‘haikufoto’

Nieuws uit de gemeenteraad
Als het kriebelt, organiseert de stad Ninove een kunstwedstrijd. En dan durft ze wel eens te verrassen met een origineel concept. Na een koorcompositiewedstrijd (2012) en een sportpoëziewedstrijd (2015) kiest de stad ditmaal voor een fotografiewedstrijd in het thema ‘haiga’. “De nieuwe editie van de Grote Prijs van de Stad Ninove vindt haar oorsprong in het cultuurfestival ViTrien dat de stad dit voorjaar organiseerde” vertelt Schepen van Cultuur Veerle Cosyns (Samen). “Ninovieters werden opgeroepen om met hun kunstjes naar buiten te komen. Die oproep viel niet in dovemans oren en leidde tot enkele muzikale ontdekkingen, nieuw theater- en danstalent dat de planken wilde beklimmen en beeldende kunstenaars die voor het eerst hun werk exposeerden. En er was dus ook een literaire openbaring: Meerbekenaar Luc Barbé outte zich als een niet…
Lees Verder
Twee Milieuvriendelijke CNG-wagens voor het OCMW

Twee Milieuvriendelijke CNG-wagens voor het OCMW

Nieuws uit de OCMW-raad
De OCMW-raad van februari besliste al om over te gaan tot aankoop van twee nieuwe wagens voor het OCMW, een monovolumewagen en een lichte bestelwagen. Deze beiden werden gegund aan Opel-garage Central Ninove. Er wordt door het OCMW voor het eerst gekozen voor CNG of Compressed Natural Gas, auto’s op aardgas. Gisteren mochten enkele leden van de OCMW-raad waaronder voorzitter Lieven Meert (Samen) en raadslid Jordy De Dobbeleer (Samen) de sleutels in ontvangst nemen. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer (Samen) is alvast tevreden met de vergroening van het autopark van het OCMW. “Niet alleen stoot een CNG wagen heel wat minder luchtvervuilende deeltjes (tot 70% minder dan vergelijkende dieselwagen), er is ook 30% minder CO2-uitstoot dan in vergelijk met een vergelijkbare benzinewagen. Met een CNG-tankstation in Ninove dichtbij was dit een…
Lees Verder