HOE WE ALS NINOVIETER, STAD EN OCMW ELKAAR HELPEN IN CORONA-TIJD.

HOE WE ALS NINOVIETER, STAD EN OCMW ELKAAR HELPEN IN CORONA-TIJD.

Ongecategoriseerd
Ben jij een van de vele burgers die spontaan hulp wil bieden aan je buur? Dan heeft de stad speciaal voor jou een kaartje aangemaakt. 😷 Print deze kaart af 🖨 en steek ze in hun bus! 📬 Een klein beetje hulp kan een groot verschil maken, dat merk je in de Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit Ninove’. Naast het vele spontane vrijwilligersaanbod hebben ook de sociale diensten van de stad een hele resem aan maatregelen uitgewerkt om kwetsbare personen, gezinnen en ouderen te ondersteunen. ‘Deze corona-crisis is voor ieder van ons een moeilijke tijd’ zegt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns. 'Kwetsbare personen, gezinnen en ouderen worden extra zwaar getroffen. De verschillende sociale actoren van de stad en het OCMW verrichten schitterend team-werk om deze moeilijke tijd voor hen wat draaglijker te maken.'  De medewerkers van het…
Lees Verder

OCMW Ninove ondersteunt verder het sociaal restaurant en de sociale moestuin

Nieuws uit de OCMW-raad
De OCMW raad van eind januari keurde de verlenging van de intensieve samenwerking met vzw Teledienst goed. Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) is tevreden dat twee waardevolle projecten voor onze stad namelijk het sociaal restaurant en de sociale moestuin worden verdergezet. Sociale moestuin : ontmoetingsplek voor kwetsbare Ninovieters Ninovieters met vaak een ernstig medische, mentale, psychische of sociale problematiek worden aangespoord om hieraan deel te nemen. Het sociaal isolement wordt daarbij doorbroken, de eigenwaarde wordt verhoogd en de doelgroep krijgt de principes van ecologisch tuinieren en duurzaamheid aangeleerd. Er is ook aandacht voor de Nederlandse taal. Schepen Veerle Cosyns gelooft sterk in de sociale moestuin wat een project is dat vaak de meest kwetsbare mensen samenbrengt. “Het project wordt verlengd omdat de samenwerking van het voorbije jaar positief…
Lees Verder

Mallaard-parking officieel open!

Nieuws uit de gemeenteraad
"127 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de handelskern en de Pamelstraat-Nederwijk" Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel is uiterst tevreden met het resultaat. “De oude parking werd nauwelijks gebruikt door een gebrek aan sociale controle en de slechte toestand van het terrein,” vertelt Vande Winkel, “met de ‘extreme make-over’ van het terrein zal het gebruik van de parking sterk toenemen. Dat hebben we zelfs tijdens de werken al mogen ervaren, want zowel de buurtbewoners als de bezoekers van de dinsdagmarkt vonden hun weg al naar de parking.” Gratis stadsrandparking nabij de handelskern en de drukke woonwijk Pamelstraat-Nederwijk De asfaltering van de rijweg op de parking en de fors verbeterde sociale controle door de nieuwe verlichting en de betere zichtbaarheid maken dat de parking veel meer gebruikt zal…
Lees Verder

Stad biedt taalcursus op sociale werkplekken aan. Positief voor werkgever én werknemer

Nieuws uit de OCMW-raad
Zo snel en zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen, is een belangrijke insteek in het nieuwe meerjarenplan van de stad Ninove. In de praktijk blijkt het echter niet zo evident te zijn om mensen met een taalachterstand blijvend aan het werk te houden. De stad Ninove gaat personen met een taalachterstand die sociale tewerkstelling via het OCMW doen, effectief ondersteunen met taalcursussen op de werkplek. Ze verlengt daarom na een positieve evaluatie de samenwerking met de VZW VOKANS.  Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken (Samen): “In onze stad kunnen anderstaligen Nederlandse lessen volgen via het gewone taalonderwijs voor volwassenen (zoals bij Leerpunt of Groeipunt). Voor de sociale tewerkstelling via het OCMW, de vroegere artikel 60-tewerkstelling, bieden we nu een extra kanaal aan: een taalcursus op de werkvloer.” Positief…
Lees Verder
Stad Ninove zet kwetsbare groepen op de fiets

Stad Ninove zet kwetsbare groepen op de fiets

Nieuws uit de OCMW-raad
Inzetten op de leefbaarheid van onze stad, dat is een van de doelstellingen die de stad meenam in haar meerjarenplan 2020-2025. 1 van de projecten die daartoe moet bijdragen, is het fietsproject van het Sociaal Huis, de sportdienst, Teledienst en de werkgroep armoede (een vertakking van het Regionaal WelzijnsOverleg). Voor dit fietsproject gingen vzw LEJO (jeugdopbouwwerk), Teledienst en het Sociaal Huis op zoek naar kwetsbare mensen die interesse hadden om deel te nemen aan repair cafés waar ze inbeslaggenomen fietsen leren herstellen. Deze repair cafés vinden plaats in januari en februari. De herstelde fietsen worden in het voorjaar gebruikt voor  fietslessen voor volwassenen. Ook hier richt men zich op kwetsbare Ninovieters, inwoners die men vond via o.a. Babbelonië, de Brabbelbabbels, Teledienst en het Sociaal Huis. De lokale politie en Leerpunt nemen de theorielessen op zich, de…
Lees Verder
Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Nieuws uit de gemeenteraad
De Ninoofse zwerfvuiljagers en de stad Ninove hebben het nieuwe jaar sterk ingezet. Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die ondertussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten. De welgekende zwarte zakken aan de kant van de weg. Bron: Facebookgroep Ninoofse Zwerfvuiljagers De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht tientallen zakken op persoonsgegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten van de stad. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Met ene volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders moet op langere termijn verandering op het terrein brengen. Met administratieve sancties tot…
Lees Verder
50 miljoen euro investeringen voor de komende zes jaar

50 miljoen euro investeringen voor de komende zes jaar

Nieuws uit de gemeenteraad
Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan. Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. "Vele andere steden of gemeenten moeten fors besparen of kunnen nauwelijks investeren, maar wij vormen een uitzondering op die regel. We investeren de komende zes jaar 50 miljoen voor onze inwoners en dat zonder de belastingen te verhogen." Voor een deel worden de middelen verkregen door een belangrijke financiële impuls van de Vlaamse overheid namelijk de overname van een deel van de pensioenlast van onze stadspersoneel , de subsidie voor het behoud van de…
Lees Verder
Stadsbestuur haalt slag thuis

Stadsbestuur haalt slag thuis

Nieuws uit de gemeenteraad
Minister laat geen opvulling putten in Diepe Straten toe Het stadsbestuur van Ninove haalt zijn slag thuis in het dossier rond de  opvulling van de leemputten in de Diepe Straten in Outer. De provincie had de vergunning voor de opvulling van de putten met 122.000m³ grond geweigerd na negatief advies van het stadsbestuur, maar de aanvrager had die weigering bij Vlaams minister van Omgeving Demir aangevochten. De opvulling van de putten lag bijzonder moeilijk bij de omwonenden en het bestuur, aangezien de vergunning gedurende meer dan drie jaar 25 tot 45 vrachtwagens per dag met zich zou meebrengen. “Op de piekdagen komt dat dus neer op 90 vrachtbewegingen per dag over onze gemeentewegen,” besluit schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen), “We zijn dan ook heel tevreden dat de minister ons…
Lees Verder
Intergemeentelijke Samenwerking Wonen

Intergemeentelijke Samenwerking Wonen

Nieuws uit de OCMW-raad
SOLVA (de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen) dient bij het Agentschap Wonen Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor de oprichting van 6 clusters van steden en gemeenten die gaan samenwerken rond lokaal woonbeleid. Ninove stapt mee in deze intergemeentelijke samenwerking. Dit samenwerkingsverband en de daaraan gekoppelde subsidies laten toe het lokaal woonbeleid in 19 lokale besturen professioneel en kwalitatief te organiseren. De toetreding is kosteloos voor de stad. Bron foto: Ninofmedia Steden en gemeenten hebben een regierol inzake woonbeleid. SOLVA ondersteunt de steden en gemeenten uit de regio om de regierol voor het woonbeleid op hun grondgebied op te nemen, via een intergemeentelijke samenwerking. Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns kijkt vooruit. "Door een samenwerking met Haaltert en Denderleeuw, engageert Ninove zich om het stedelijk woonbeleid verder uit te werken. Zo willen we werken…
Lees Verder
Huiselijk geweld krijgt gezamenlijke aanpak

Huiselijk geweld krijgt gezamenlijke aanpak

Nieuws uit de OCMW-raad
Intrafamiliaal geweld, geweld tussen (ex-)partners, tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Het is complex en vaak verweven met problemen op vlak van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren. Dat maakt het voor individuele diensten vaak moeilijk om het geweld enkel vanuit hun eigen middelen en expertise te stoppen. Daarom stapt de stad mee in de "Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld." Zoektocht naar hulp “Intrafamiliaal geweld is ontoelaatbaar en heeft een vernietigend effect op alle gezinsleden, zeker ook op de opgroeiende kinderen”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns. “Het vraagt heel wat moed van een gezin om intrafamiliaal geweld aan te kaarten en aan te pakken. Bij de zoektocht naar hulp is de kans groot dat slachtoffers bij verschillende diensten terechtkomen omdat het geweld alleen…
Lees Verder