Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

Nieuws van Samen
De kerstdagen waren voor de mensen binnen Samen bijzonder druk. In enkele dagen van een aangekondigd afscheid naar een nieuw bestuur. Heftige dagen én onderhandelingen. Die onderhandelingen leidden tot een startnota waar de krachtlijnen instaan. Die eerste nota moet later uitgebreid worden in een zogenaamde beleidsnota. We gaan met die startnota aan de slag met de Ninovieters, het ruime verenigingsleven en de oppositie. We willen de participatie aanwakkeren zodat het een ruim gedragen beleid wordt. Participatie, en zelfs medebestuur van de inwoners binnen onze dorpen en wijken, zal onder andere gebeuren via dorps-en wijkraden. De ambitieuze startnota herbergt verschillende speerpunten waar Samen mee naar de kiezer trok. Zo komt er meer groen in de stad met onder andere een nieuwe parkzone aan het OCMW en werken we aan een autoluw…
Lees Verder
Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Nieuws van Samen
Gisteren vond onder veel media-aandacht de installatie van de gemeenteraad van Ninove plaats. Na de eedaflegging van alle gemeenteraadsleden kregen de fractieleiders de kans om een woord te zeggen. Later op de maand volgt een debat over de startnota van de nieuwe coalitie. Morgen gaan we dieper in op de krachtlijnen. [caption id="attachment_1689" align="alignleft" width="300"] Bron: HLN Ninove[/caption] Samen-fractieleider Lieven Meert gaf op de installatiezitting een wel gesmaakte speech waarin hij de bal en niet de man speelde. Hij heeft het hieronder over de democratie, over bruggen bouwen maar vooral over ‘zekerheid’. De Ninovieters zitten met veel vragen en twijfels over kleine en grote zaken. Hoe onze stad en onze dorpen evolueren. Over de polarisering in onze samenleving. Het is aan de politiek om een constructief antwoord hierop te bieden…
Lees Verder
Samen wil uitbreiding van Shop & Go naar centrumparkings

Samen wil uitbreiding van Shop & Go naar centrumparkings

Nieuws van Samen
Pleidooi voor Shop & Go XL Dat de Shop & Go-zones die schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) invoerde een overweldigend succes zijn, was al duidelijk. Hoe groot dat succes is blijkt uit de cijfers: op één jaar tijd verwerkten de 42 Shop & Go-parkeerplaatsen niet minder dan 1 miljoen wagens. Samen pleit dan ook voor een uitbreiding van het bestaande systeem én een uitbreiding naar de centrumparkings. Vande Winkel is dan ook een tevreden man: “De parkeerdruk is merkelijk gedaald en ook het zoekverkeer van chauffeurs die rondjes rijden op zoek naar een vrijstaande plek is sterk afgenomen. Op die manier combineren we een verbetering voor de handelaars met een verbetering van de mobiliteit in onze binnenstad.” Eén van de meest opmerkelijke cijfers is het aantal ‘overstays’ of…
Lees Verder
De Denderstreek pakt energieproblematiek aan

De Denderstreek pakt energieproblematiek aan

Nieuws uit de gemeenteraad
Terwijl ze in Brussel met het schaamrood op de wangen moeten aankondigen dat de stroom dreigt uit te vallen door een totaal gebrek aan visie, werkt de Denderstreek hard aan een concreet plan om de omslag naar groene stroom wél te maken. “Met de provincie werkten de steden en gemeentes van de Denderstreek een globaal plan uit om de streek klaar te maken voor de energietransitie die we zo hard nodig hebben,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen). Het plan tekent een globale visie uit, niet alleen rond de diverse vormen van groene energie (zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht), maar ook rond de opslag en verdeling ervan. Op die manier maken we werk van een groene energievoorziening die los komt van kernenergie en klimaatneutraliteit mogelijk maakt. Over de…
Lees Verder
Programma’s voor Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bedeeld

Programma’s voor Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bedeeld

Nieuws van Samen
De kandidaten van Samen blijven op pad door de dorpen van Groot-Ninove. Voorbije week werden Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bezocht. Met een lokaal verkiezingsprogramma, gebaseerd op de grote lijnen van het Samen-programma, in de hand gaan we deur-aan-deur. In onze lokale programma's komen volgende principes steevast terug: - de focus op verkeersveiligheid en mobiliteit - een groene stad met voldoende ontmoetingsplekken (een park, een speeltuin, een buurthuis,...) - een sociale stad met een dorpsraad, een mobiel stadhuis/ocmw, de rol van de wijkagent. Vind hier alvast de programma's voor Pollare Appelterre-Eichem Outer
Lees Verder
Programma Samen online!

Programma Samen online!

Nieuws van Samen
Het ligt er! Het verkiezingsprogramma van Samen! Nagenoeg 40 pagina's met onze visie en plannen voor Ninove en haar deelgemeenten.   Programma SAMEN 2018-2024   Geen zin om het helemaal te lezen? Op pagina's 2, 3 en 4 vind je onze 5 speerpunten: -SAMEN wil van Ninove een groene stad maken -SAMEN kiest resoluut voor een verkeersveilig Ninove -SAMEN bouwt aan het nieuwe Ninove -SAMEN waardeert de deelgemeenten -Iedereen Ninovieter
Lees Verder
Samen wil een nieuw stationsplein

Samen wil een nieuw stationsplein

Nieuws van Samen
Het Ninoofse stationsplein is dringend aan vernieuwing toe. Samen wil een gezellig plein met groen en meer terrasjes als centraal knooppunt voor de mobiliteit in onze stad. Samen met de NMBS en De Lijn willen we een vernieuwde busterminal langs de achterkant van het station, een uitgebreide pendelparking langs de Astridlaan, auto- en fietsdeelsystemen, veilige fietsenstallingen en fietskluizen en een veilige kiss-and-ride zone voor de school en het station. Hier een impressie van wat het zou kunnen worden. 
Lees Verder
Eerste nieuwe snelheidsremmers op het Hemelrijk

Eerste nieuwe snelheidsremmers op het Hemelrijk

Nieuws uit de gemeenteraad
Deze week werden de eerste snelheidsremmers van het nieuwe type geïnstalleerd in de Brielstraat en op het Hemelrijk. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) is tevreden met de uiteindelijke plaatsing. "Dit heeft wat voeten in de aarde gehad. Sinds begin dit jaar hebben we eindelijk een volwaardige dienst mobiliteit met vijf voltijdse krachten en ook een technisch tekenaar om alles uit te tekenen - vooral die laatste functie was noodzakelijk maar helaas moeilijk om ingevuld te krijgen. Nu werken we de achterstand weg in functie van de verkeersdruk. Te beginnen met het Hemelrijk en de Brielstraat in Meerbeke. Vervolgens de Krepelstraat in Denderwindeke, die is uitgetekend en wordt spoedig uitgevoerd, de Nederhasseltstraat en Lebekestraat ook (Outer), dan volgen Heirebaan, Hazeleerstraat, Herremansstraat enz. De prioriteiten worden bepaald in functie van de…
Lees Verder
Een versnelling hoger voor veilige schoolomgevingen

Een versnelling hoger voor veilige schoolomgevingen

Nieuws van Samen
De kandidaten van Samen verzamelden deze woensdagochtend aan de schoolpoort om de ouders van onze schoolgaande kinderen hun programma over veilige schoolomgevingen te bezorgen. Verkeersveiligheid werd tijdens onze huisbezoeken in de dorpen  en de wijken en tijdens onze burgertop G100 steeds als prioriteit nummer 1 naar voren geschoven. De inspanningen om onze schoolomgevingen veiliger te maken moeten alvast versneld worden. Het stadsbestuur onder aanvuren van Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel leverde de afgelopen jaren al heel wat inspanningen om de school-omgevingen veiliger te maken. Aan elke schoolpoort verscheen Octopusstraatmeubilair om de schoolomgevingen extra in de verf te zetten en bestuurders aan te manen extra voorzichtig te zijn. Op de gewestwegen moet voor de winter ook overal accentverlichting komen boven de zebrapaden, om overstekende kinderen en hun begeleiders er letterlijk ‘uit te lichten’. Toch moeten we een versnelling hoger durven schakelen in…
Lees Verder