Bibbus wordt balbus en die toert langs de deelgemeenten

Bibbus wordt balbus en die toert langs de deelgemeenten

Ongecategoriseerd
Vorig jaar kocht de stad een bus voor de bibliotheek om op verplaatsing te kunnen werken: de Bibbus. Nu wordt de bibbus een balbus die gaat rondtoeren in de deelgemeenten. Schepen van cultuur Veerle Cosyns geeft een woordje uitleg. "De Bibbus ging bij het begin van dit schooljaar op bezoek in alle kleuter- en lagere scholen met een verhaal om naar te luister in onze bus en een pak kinder- jeugdboeken om uit te lenen. Dat werd fel gesmaakt. Nu zetten de cultuurdienst en de bibliotheek de bus gezamenlijk in voor een balbus. Van 25 april tot 4 juli toert hij langsheen de verschillende deelgemeenten, met elke keer een brok info, een stuk ontmoeting en een streep ontspanning of wel: een dorpspicnic, een buurtwandeling, een hapje en drankje, een cultureel moment zoals…
Lees Verder
Samen in gesprek met 140 Ninovieters op succesvolle G100 inspraakdag

Samen in gesprek met 140 Ninovieters op succesvolle G100 inspraakdag

Nieuws van Samen
Samen - de nieuwe politieke beweging in Ninove rond CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken - organiseerde gisteren een groot inspraakmoment waarop elke Ninovieter welkom was om z’n mening te geven over het beleid van de stad. Veerle Cosyns, lijsttrekker van Samen: “Op de G100 zijn we met heel wat Ninovieters in discussie gegaan over verschillende thema’s en verschillende ideeën over waar Ninove heen moet gaan. Onze inspiratie vonden we in de G1000 waar in 2011 tientallen bekende Vlamingen onder leiding van David Van Reybrouck met 1000 burgers in debat gingen over onze politiek en onze samenleving. Dat deden we dus nu op Ninoofse schaal, met groot succes.” Wouter Vande Winkel : “Zulke grootschalige inspraakoefening werd in Ninove nooit eerder gedaan en we zijn dan ook zeer blij dat we ons…
Lees Verder
Abdijstraat: nieuw voetbalpleintje en hondenlosloopweide

Abdijstraat: nieuw voetbalpleintje en hondenlosloopweide

Nieuws uit de gemeenteraad
De inwoners van de Abdijstraat hebben er sinds kort twee plekjes bij. Aan de wipschieting rezen er een hondenlosloopweide en een nieuw voetbalpleintje uit de grond. Schepen van jeugd Lieven Meert is alvast tevreden: "Na verschillende recent vernieuwde of nieuwe speelpleintjes (Elsbeekstraat Meerbeke, Aspelare, Outer, Neigem (in aanleg), Nederhasselt (in aanleg), de Groeneweg,...) gingen we ook aan de slag in de Abdijstraat. Al verschillende decennia is er daar al een speeltuintje maar enkel jaren werd het speelpleintje ingeperkt door de komst van een kinderopvang. We zochten voor een uitbreiding voor het voetbal pleintje en die vonden we er vlak tegen over." Ook schepen van dierenwelzijn Katie Coppens mocht een hondenlopsloopweide openen. "Zoals alle hondenliefhebbers wel weten, mogen honden niet vrij loslopen bvb. in het park of op de openbare weg.…
Lees Verder
Ninove wordt lid van de Statiegeldalliantie

Ninove wordt lid van de Statiegeldalliantie

Nieuws uit de gemeenteraad
Afgelopen woensdag stemde de Ninoofse gemeenteraad in met de toetreding tot de statiegeldalliantie. Die alliantie van verenigingen en gemeenten pleit voor de invoering van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. Ninove treedt toe na een stevig debat op de gemeenteraad. Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel is tevreden: "Veel inwoners ergeren zich enorm aan het zwerfvuil langs onze straten en wegjes. Wie net als de vele enthousiaste vrijwilligers de voorbije weken zwerfvuil heeft geruimd, zal het grote aandeel aan PMD moeten erkennen. Tot wel 40% in studies, maar vermoedelijk een pak meer, kan worden verminderd via statiegeld. Neem de proef op de som: glazen flessen met statiegeld vind je nagenoeg nergens." De opruimkosten voor zwerfvuil zouden een pak verminderen. In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in…
Lees Verder
Samen maakt twee nieuwe onafhankelijken bekend

Samen maakt twee nieuwe onafhankelijken bekend

Nieuws van Samen, Ongecategoriseerd
Met Mia De Wolf (45 jaar) zet Samen een gedreven Aspelaarse op haar lijst. “Samen komt los van de traditionele politiek en net dat buiten het hokjes-denken sprak me aan.  Als cafédochter maar ook actief in het lokaal verenigingsleven zal ik me zeker inzetten voor meer aandacht voor onze deelgemeenten. Vanuit mijn expertise in de sociale tewerkstelling, zie ik dat sommige doelgroepen bvb. zij met grote afstand tot de arbeidsmarkt, heel weinig opties hebben om in eigen stad te werken. Daar moeten we verder aan werken.” Die aandacht voor sociale doelgroepen deelt ze alvast met Brigitte Van Bellingen.   Brigitte Van Bellingen (52 jaar) is geboren en getogen in Ninove en is mede-oprichter van de Facebookgroep “Zonder Honger Naar Bed”. “Met dit initiatief brengen we Ninovieters met elkaar in contact. Particulieren…
Lees Verder
Sociaal woonproject Berkenhof: eerste spadesteek

Sociaal woonproject Berkenhof: eerste spadesteek

Ongecategoriseerd
De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn heeft half maart de eerste spadesteek gegeven voor haar nieuwbouwproject in de wijk ‘Berkenhof’, in de buurt van de Pamelstraat. Van eind 2016 tot begin 2017 werden de 26 oude bungalows in de wijk gesloopt. De bewoners waren toen al verhuist naar andere woningen van Ninove-Welzijn, het merendeel naar de Witherenstraat. De bungalows maken plaats voor 37 appartementen waarvan er elf appartementen volledig aangepast werden voor mensen met een beperking of ouderen. De andere appartementen zijn vooral gericht op jonge mensen en jonge gezinnen. De eerste spadesteek voor de nieuwe appartementen werd gisteren gegeven door Stijn Vermassen, voorzitter van shm Ninove-Welzijn, bijgestaan door de schepen van Wonen Katie Coppens.   Het gaat om een totale investering van 4.658.609 euro. De realisatie is voorzien tegen eind 2019.…
Lees Verder
OCMW Ninove start binnenkort met Mindermobielencentrale

OCMW Ninove start binnenkort met Mindermobielencentrale

Nieuws uit de OCMW-raad
De Ninoofse ocmw-raad keurde deze week het voorstel van ocmw-voorzitter Lieven Meert (Samen) goed om te starten met een mindermobielencentrale. Met zulke mindermobielencentrale kunnen senioren of mensen met een beperking beroep doen op vrijwilligers die hen kunnen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding. OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): “ De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75+’ers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,…” OCMW-raadslid Bart…
Lees Verder
Bouw sociaal huis van start!

Bouw sociaal huis van start!

Nieuws uit de OCMW-raad
OCMW-voorzitter Lieven Meert is tevreden want vandaag startten immers de werken voor het sociaal huis waardoor alles van sociale dienstverlening wordt gecentraliseerd en het gemakkelijker wordt voor de Ninovieters. "Aan het OCMW-gebouw De Cooman in de Burchtstraat, komt een nieuwbouw waarin alle sociale diensten van de stad en het ocmw samen zullen zitten. Ook Leerpunt en PWA krijgen er lokalen. Daarnaast komt er ook een Huis van het Kind en zullen verschillende organisaties er hun zitdag houden zoals bvb. de VDAB of het Huis van Nederlands. Tot slot komen er tien bijkomende sociale appartementen zodat we toch weer een aantal mensen extra aan een betaalbare woning kunnen helpen." Het OCMW is vanaf nu enkel bereikbaar via de ingang aan de Burchtstraat. Voor de parkeerders op de OCMW-site is er geen enkele wijziging…
Lees Verder

Vanaf september een natuurbegraafplaats en dierenkerkhof in Ninove

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van begraafplaatsen Katie Coppens (Samen/sp.a) maakt verder werk van de Ninoofse begraafplaatsen. Na de heraanleg van de bestaande kerkhoven o.m. met nieuwe paadjes, komen er twee nieuwe percelen bij aan het kerkhof aan de Denderhoutembaan in Ninove. In totaal gaat het over een uitbreiding van 1 hectare. Het meest in het oog springend is de natuurlijke begraafplaats. Schepen Katie Coppens: "Op deze natuurbegraafplaats, die naast de bestaande begraafplaats aan de Denderhoutembaan komt, mogen enkel biologisch afbreekbare urnen worden begraven. Na een tijd zal deze begraafplaats eruitzien als een park met gras, bloemen, struiken en bomen. Er zullen geen grafzerken staan en rondom zal een pad lopen met zitbanken. We voorzien aan de ingang een plek waar familie en dierbaren een naamkaartje met geboorte- en of sterftejaar kunnen aanbrengen." Deze…
Lees Verder
Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Nieuws uit de OCMW-raad
Na 'Cultuur op de muur' in 2014 met de grote tekening op de gevel van de serviceflats en 'Kunst in de gang'  in 2016 met grafittipanelen in de gang van het OCMW, slaan de dienst Cultuur van de stad en het OCMW opnieuw de handen in elkaar voor een sociaalartistiek project. Aan de hand van vier workshops, onder begeleiding van een professioneel theatermaker, wordt er geproefd van theater. Het bijzondere is dat de idee ontstond van onder uit. Ninovieter en semiprofessioneel acteur Nabil Barssa, vooral actief in het Brussels theatermilieu, kwam zelf met de idee voor de dag en overtuigde makkelijk. Hij wou een sociaalartistiek project opstarten in zijn woonplaats Ninove en een theaterstuk maken met onder andere anderstalige Ninovieters (cursisten NT2). OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a / Samen) gelooft in de meerwaarde van het project. "We zien in vele steden zo'n 'theater voor iedereen' opstarten. In vele gevallen leidt…
Lees Verder