Samen maakt twee nieuwe onafhankelijken bekend

Samen maakt twee nieuwe onafhankelijken bekend

Nieuws van Samen, Ongecategoriseerd
Met Mia De Wolf (45 jaar) zet Samen een gedreven Aspelaarse op haar lijst. “Samen komt los van de traditionele politiek en net dat buiten het hokjes-denken sprak me aan.  Als cafédochter maar ook actief in het lokaal verenigingsleven zal ik me zeker inzetten voor meer aandacht voor onze deelgemeenten. Vanuit mijn expertise in de sociale tewerkstelling, zie ik dat sommige doelgroepen bvb. zij met grote afstand tot de arbeidsmarkt, heel weinig opties hebben om in eigen stad te werken. Daar moeten we verder aan werken.” Die aandacht voor sociale doelgroepen deelt ze alvast met Brigitte Van Bellingen.   Brigitte Van Bellingen (52 jaar) is geboren en getogen in Ninove en is mede-oprichter van de Facebookgroep “Zonder Honger Naar Bed”. “Met dit initiatief brengen we Ninovieters met elkaar in contact. Particulieren…
Lees Verder
Sociaal woonproject Berkenhof: eerste spadesteek

Sociaal woonproject Berkenhof: eerste spadesteek

Ongecategoriseerd
De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn heeft half maart de eerste spadesteek gegeven voor haar nieuwbouwproject in de wijk ‘Berkenhof’, in de buurt van de Pamelstraat. Van eind 2016 tot begin 2017 werden de 26 oude bungalows in de wijk gesloopt. De bewoners waren toen al verhuist naar andere woningen van Ninove-Welzijn, het merendeel naar de Witherenstraat. De bungalows maken plaats voor 37 appartementen waarvan er elf appartementen volledig aangepast werden voor mensen met een beperking of ouderen. De andere appartementen zijn vooral gericht op jonge mensen en jonge gezinnen. De eerste spadesteek voor de nieuwe appartementen werd gisteren gegeven door Stijn Vermassen, voorzitter van shm Ninove-Welzijn, bijgestaan door de schepen van Wonen Katie Coppens.   Het gaat om een totale investering van 4.658.609 euro. De realisatie is voorzien tegen eind 2019.…
Lees Verder
OCMW Ninove start binnenkort met Mindermobielencentrale

OCMW Ninove start binnenkort met Mindermobielencentrale

Nieuws uit de OCMW-raad
De Ninoofse ocmw-raad keurde deze week het voorstel van ocmw-voorzitter Lieven Meert (Samen) goed om te starten met een mindermobielencentrale. Met zulke mindermobielencentrale kunnen senioren of mensen met een beperking beroep doen op vrijwilligers die hen kunnen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding. OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): “ De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75+’ers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,…” OCMW-raadslid Bart…
Lees Verder
Bouw sociaal huis van start!

Bouw sociaal huis van start!

Nieuws uit de OCMW-raad
OCMW-voorzitter Lieven Meert is tevreden want vandaag startten immers de werken voor het sociaal huis waardoor alles van sociale dienstverlening wordt gecentraliseerd en het gemakkelijker wordt voor de Ninovieters. "Aan het OCMW-gebouw De Cooman in de Burchtstraat, komt een nieuwbouw waarin alle sociale diensten van de stad en het ocmw samen zullen zitten. Ook Leerpunt en PWA krijgen er lokalen. Daarnaast komt er ook een Huis van het Kind en zullen verschillende organisaties er hun zitdag houden zoals bvb. de VDAB of het Huis van Nederlands. Tot slot komen er tien bijkomende sociale appartementen zodat we toch weer een aantal mensen extra aan een betaalbare woning kunnen helpen." Het OCMW is vanaf nu enkel bereikbaar via de ingang aan de Burchtstraat. Voor de parkeerders op de OCMW-site is er geen enkele wijziging…
Lees Verder

Vanaf september een natuurbegraafplaats en dierenkerkhof in Ninove

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van begraafplaatsen Katie Coppens (Samen/sp.a) maakt verder werk van de Ninoofse begraafplaatsen. Na de heraanleg van de bestaande kerkhoven o.m. met nieuwe paadjes, komen er twee nieuwe percelen bij aan het kerkhof aan de Denderhoutembaan in Ninove. In totaal gaat het over een uitbreiding van 1 hectare. Het meest in het oog springend is de natuurlijke begraafplaats. Schepen Katie Coppens: "Op deze natuurbegraafplaats, die naast de bestaande begraafplaats aan de Denderhoutembaan komt, mogen enkel biologisch afbreekbare urnen worden begraven. Na een tijd zal deze begraafplaats eruitzien als een park met gras, bloemen, struiken en bomen. Er zullen geen grafzerken staan en rondom zal een pad lopen met zitbanken. We voorzien aan de ingang een plek waar familie en dierbaren een naamkaartje met geboorte- en of sterftejaar kunnen aanbrengen." Deze…
Lees Verder
Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Sociaalartistiek project ‘Proeven van theater’

Nieuws uit de OCMW-raad
Na 'Cultuur op de muur' in 2014 met de grote tekening op de gevel van de serviceflats en 'Kunst in de gang'  in 2016 met grafittipanelen in de gang van het OCMW, slaan de dienst Cultuur van de stad en het OCMW opnieuw de handen in elkaar voor een sociaalartistiek project. Aan de hand van vier workshops, onder begeleiding van een professioneel theatermaker, wordt er geproefd van theater. Het bijzondere is dat de idee ontstond van onder uit. Ninovieter en semiprofessioneel acteur Nabil Barssa, vooral actief in het Brussels theatermilieu, kwam zelf met de idee voor de dag en overtuigde makkelijk. Hij wou een sociaalartistiek project opstarten in zijn woonplaats Ninove en een theaterstuk maken met onder andere anderstalige Ninovieters (cursisten NT2). OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a / Samen) gelooft in de meerwaarde van het project. "We zien in vele steden zo'n 'theater voor iedereen' opstarten. In vele gevallen leidt…
Lees Verder
Onafhankelijken Patrick Carael en Kathy De Quick stappen mee in Samen

Onafhankelijken Patrick Carael en Kathy De Quick stappen mee in Samen

Nieuws van Samen
Bij de oprichting van de nieuwe politieke beweging Samen werd al benadrukt dat ze de ambitie had in 2018 naar de kiezer te trekken met een beweging die breder is dan de partijen CD&V, sp.a en Groen. Samen staat open voor alle geëngageerde Ninovieters.  Zowel Patrick Carael als Kathy De Quick maken nu bekend als onafhankelijken mee in het Samen-project te stappen. Patrick Carael is zaakvoerder bij Garage Central Ninove en als gewezen prins Carnaval een actief en bekend carnavalist. “Wat me in het Samen-project vooral aanspreekt is het feit dat drie lokale partijen de moed hebben het eigen groot gelijk te verlaten en – de naam zegt het zelf al – samen met mensen van buiten de politiek Ninove nog beter te maken,” vertelt Patrick, “Als ondernemer wil ik…
Lees Verder
Start van de dorpsbezoeken!

Start van de dorpsbezoeken!

Nieuws van Samen
‘Samen’ gaat voluit voor inspraak van de burgers! Als ervaringsdeskundigen bij uitstek komen burgers vaak met zeer verfrissende ideeën. We willen de mogelijkheden tot inspraak nog versterken o.a. door de burger te betrekken bij de ontwikkeling van ons programma. Daarom gaan we op stap in Ninove en willen we zoveel mogelijk bewoners een bezoek brengen om onze basis van het Samen-programma af te toetsen. Wij gaan ‘Samen’ in dialoog en gaan op zoek naar opmerkingen, suggesties of voorstellen voor verbeteringen!  Graag willen we ook jullie mening kennen over jullie buurt, wat het fijn maakt hier te wonen en wat jullie bezorgdheden zijn. We nemen dit zeker mee in ons beleid voor jullie buurt of deelgemeente. Op zaterdag 4 en zondag 5 november starten we onze huisbezoeken in Pollare. Het weekend nadien…
Lees Verder
5 miljoen euro voor nieuwbouw stedelijke basisschool De Lettertuin (Groeneweg)

5 miljoen euro voor nieuwbouw stedelijke basisschool De Lettertuin (Groeneweg)

Nieuws uit de gemeenteraad
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft vandaag 13 Oost-Vlaamse scholen geselecteerd voor een nieuwbouw-project. Ninove schreef de stedelijke basisschool De Lettertuin uit de wijk de Groeneweg in op deze subsidieoproep.  Schepen van Onderwijs Katie Coppens (Samen) legt uit waarom deze school werd gekozen. "De stedelijke basisschool De Lettertuin in de wijk Groeneweg kende de laatste jaren een enorme leerlingenstijging. Zo moesten er al twee containers bijgeplaatst worden om als klaslokaal dienst te doen. Stilaan werd duidelijk dat een totale vervanging van het schoolgebouw een absolute noodzaak is. De Lettertuin werd geselecteerd voor een bedrag van maar liefst € 5.000.000 subsidies om een nieuwe school te realiseren." De realisatie die 4 jaar zal duren, omvat niet enkel voldoende klaslokalen maar ook een EHBO lokaal, een refter, een sportzaal en een…
Lees Verder