Meer mantelzorgers krijgen recht op de mantelzorgpremie

Meer mantelzorgers krijgen recht op de mantelzorgpremie

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws uit de OCMW-raad, Ongecategoriseerd
Op de gemeenteraad van november heeft Schepen van Sociale Zaken en Ouderbeleid Veerle Cosyns groen licht gekregen om de mantelzorgpremie voor mantelzorgers uit te breiden. Twee belangrijke wijzigingen met grote impact werden aangebracht, licht Veerle Cosyns toe. “Enerzijds verdwijnt de inkomensbeperking voor zorgbehoevenden en inwonende mantelzorgers . Mantelzorgers boven de inkomensgrens krijgen zo ook recht hebben op deze premie. Het is immers een blijk van waardering voor de dagelijkse toegewijde zorg die zij als mantelzorger geven. Anderzijds erkennen we met dit vernieuwd reglement ook de hulp van niet-inwonende mantelzorgers. Er zijn immers heel wat zorgbehoevenden die alleen wonen of het alleen moeten zien te redden. Door ook niet-inwonende mantelzorgers te belonen, hoop ik dat ook deze alleenstaande zorgbehoevenden gemakkelijker kunnen rekenen op de warme zorg van een nabije mantelzorger." De…
Lees Verder
Corona-crisis en sociaal beleid: terugblik op de eerste maanden

Corona-crisis en sociaal beleid: terugblik op de eerste maanden

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws uit de OCMW-raad
Ninoofs Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) blikt terug op de eerste weken van de Corona-crisis en hoe de stad bijschakelde om problemen te detecteren. Met geen enkele corona-positieve bewoner mag ook WZC Klateringen terugblikken op een uitdagende maar succesvolle periode. Volgende week beslist de gemeenteraad over de half miljoen euro steunmaatregelen. Contact zoeken met eenzame en kwetsbare inwoners Veerle Cosyns: “Met de lockdown viel het Ninoofse sociale leven volledig stil. We beseften onmiddellijk dat de stad contact moest zoeken met de meest kwetsbare en eenzame inwoners. Zo werden verschillende medewerkers ingeschakeld om meer dan 4000 Ninovieters op te bellen, vaak kwetsbare mensen zoals ouderen, mantelzorgers en gezinnen in armoede. Vaak was het een ‘check’ of alles goed ging, ze iemand hadden om hen te helpen of ze zich…
Lees Verder
ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

ILVA : containers voor restafval. Nieuwe tarieven > 100 kg voor het containerpark

Nieuws uit de gemeenteraad
De Ninoofse gemeenteraad zette in mei als laatste van de 15 Ilva gemeenten de stap naar een nieuw ophalingssysteem voor restafval via containers. Tegelijk werden ook de nieuwe tarieven voor het containerpark bepaald. Goede sorteerders zullen worden beloond voor hun inspanningen. Gele zakken -> containers. Sociale correcties gevraagd! De gele zakken van Ilva worden in het hele gebied ingeruild door een gewichtsgebonden ophaling via containers. Het restafval wordt gewogen en er zal per kilo worden betaald. Ninove was als een van de laatste aan de beurt om dit systeem te aanvaarden. De overgrote meerderheid van de gemeenten die tot Ilva behoren, stemden vlot in met het nieuwe systeem. Zelf het afval via eigen zakken gaan ophalen (of ook het containerpark gaan beheren) gaat voor Ninove niet. Dit is onhaalbaar en…
Lees Verder

Mallaard-parking officieel open!

Nieuws uit de gemeenteraad
"127 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de handelskern en de Pamelstraat-Nederwijk" Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel is uiterst tevreden met het resultaat. “De oude parking werd nauwelijks gebruikt door een gebrek aan sociale controle en de slechte toestand van het terrein,” vertelt Vande Winkel, “met de ‘extreme make-over’ van het terrein zal het gebruik van de parking sterk toenemen. Dat hebben we zelfs tijdens de werken al mogen ervaren, want zowel de buurtbewoners als de bezoekers van de dinsdagmarkt vonden hun weg al naar de parking.” Gratis stadsrandparking nabij de handelskern en de drukke woonwijk Pamelstraat-Nederwijk De asfaltering van de rijweg op de parking en de fors verbeterde sociale controle door de nieuwe verlichting en de betere zichtbaarheid maken dat de parking veel meer gebruikt zal…
Lees Verder
Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Sluikstorten: Prima samenwerking actiegroep en stad loont. 12 sluikstorters al gevat! Stad plant alvast bijkomende maatregelen

Nieuws uit de gemeenteraad
De Ninoofse zwerfvuiljagers en de stad Ninove hebben het nieuwe jaar sterk ingezet. Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die ondertussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten. De welgekende zwarte zakken aan de kant van de weg. Bron: Facebookgroep Ninoofse Zwerfvuiljagers De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht tientallen zakken op persoonsgegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten van de stad. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Met ene volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders moet op langere termijn verandering op het terrein brengen. Met administratieve sancties tot…
Lees Verder
50 miljoen euro investeringen voor de komende zes jaar

50 miljoen euro investeringen voor de komende zes jaar

Nieuws uit de gemeenteraad
Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan. Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. "Vele andere steden of gemeenten moeten fors besparen of kunnen nauwelijks investeren, maar wij vormen een uitzondering op die regel. We investeren de komende zes jaar 50 miljoen voor onze inwoners en dat zonder de belastingen te verhogen." Voor een deel worden de middelen verkregen door een belangrijke financiële impuls van de Vlaamse overheid namelijk de overname van een deel van de pensioenlast van onze stadspersoneel , de subsidie voor het behoud van de…
Lees Verder
Stadsbestuur haalt slag thuis

Stadsbestuur haalt slag thuis

Nieuws uit de gemeenteraad
Minister laat geen opvulling putten in Diepe Straten toe Het stadsbestuur van Ninove haalt zijn slag thuis in het dossier rond de  opvulling van de leemputten in de Diepe Straten in Outer. De provincie had de vergunning voor de opvulling van de putten met 122.000m³ grond geweigerd na negatief advies van het stadsbestuur, maar de aanvrager had die weigering bij Vlaams minister van Omgeving Demir aangevochten. De opvulling van de putten lag bijzonder moeilijk bij de omwonenden en het bestuur, aangezien de vergunning gedurende meer dan drie jaar 25 tot 45 vrachtwagens per dag met zich zou meebrengen. “Op de piekdagen komt dat dus neer op 90 vrachtbewegingen per dag over onze gemeentewegen,” besluit schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen), “We zijn dan ook heel tevreden dat de minister ons…
Lees Verder
Stad geeft negatief advies voor opvulling leemputten Diepe Straten

Stad geeft negatief advies voor opvulling leemputten Diepe Straten

Nieuws uit de gemeenteraad
Het stadsbestuur van Ninove levert een negatief advies af voor de vergunningsaanvraag van grondwerken De Meuter voor de opvulling van de leemputten aan de Diepe Straten. De definitieve beslissing rond die vergunningsaanvraag wordt genomen door de provincie Oost-Vlaanderen, maar het negatief advies van Stad Ninove speelt daarin een belangrijke rol. In het bestuursakkoord staat trouwens dat de huidige meerderheid gekant is tegen de opvulling van de leemputten en dat de site moet omgebogen worden naar recreatief groen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens geeft uitleg bij het negatief advies: “Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) laat enkel een gedeeltelijke opvulling toe om de taluds van de leemputten te herprofileren, wat noodzakelijk is voor de realisatie van de nabestemming als recreatief groengebied. Het PRUP heeft nooit een volledige opvulling van de putten in…
Lees Verder
Open werfdag Volkstuinen Graafland

Open werfdag Volkstuinen Graafland

Nieuws uit de gemeenteraad
Afgelopen zondag was er de open werfdag van de Ninoofse volkstuinen 'Graafland'. Tussen de achturen-wijk en VK Ninove zullen vanaf mei de eerste volkstuinen verrijzen. Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel leidde er verschillende geïnteresseerden rond. De volkstuinsite 'Graafland' heeft een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Het bestaat uit 8 grote tuinkamers met elk een gemeenschappelijke berging. Vooraan staat ook een paviljoen voor iedereen. In elke tuinkamer kunnen afhankelijk van de gevraagde oppervlakte verschillende perceeltjes verhuurd worden. Twee van deze tuinkamers zijn ook specifiek beschikbaar voor verenigingen of groepen die willen samentuinieren. Iedereen die in Ninove woont, kan zich kandidaat stellen, maar de selectie wordt gemaakt op basis van je huidige tuin. Woon je op een appartement, dan krijg je voorrang op de mensen die al een tuin hebben. Kandidaten met een huiskavel van meer dan 9…
Lees Verder
Stad krijgt barpark voor street workout

Stad krijgt barpark voor street workout

Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeenteraadslid Wassim Hassine stelde afgelopen gemeenteraad aan de schepen van sport Marc Torrekens voor om een 'barpark' te plaatsen. Zo'n barpark is een installatie waar iedereen - jong, oud, arm of rijk - naartoe kan komen om alleen of in groep samen te sporten en te werken aan de fysieke gezondheid. Wassim geeft wat uitleg bij zijn voorstel : 'In grote steden zoals Brussel, Gent en Leuven zie je bij zo’n barpark veel sportievelingen. In de nabije buurt heeft Ronse en Wetteren zo'n installatie.  Tijdens warme zomerdagen is het een plek die snel vol kan lopen want fitnesszalen kunnen snel warm worden en dan is zo’n street workout park het ideale alternatief. Het is ook democratisch want makkelijk voor mensen die geen fitnessabonnement kunnen betalen.' De schepen van sport was positief over…
Lees Verder