Geen vergunning voor evenementenhal Cloë

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens gaf tijdens de gemeenteraad van februari aan dat de bedrijfshal van Cloë (Ring-West in Ninove) niet omgevormd kan worden tot evenementenhal. De Cloë-hal wordt nu al enkele keren per jaar gebruikt wordt voor grote feesten, zoals bijvoorbeeld de Prinsaanstelling van Karnaval en Ninove Danst ten voordele van Teledienst. De Vlarem-wetgeving laat voor de zaal een maximum van 12 luidruchtige evenementen per jaar toe, met een maximum van 2 per maand. Met de aanvraag tot een permanente evenementenhal zou dat aantal oplopen. Vanuit de achterliggende woonbuurt kwam er heel wat protest en bezwaren die werden ernstig genomen maar het dossier op zich bleek op verschillende punten te rammelen. Zo laat het ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van een evenementenhal niet toe, er is onvoldoende groenbuffer en ook aan…
Lees Verder
Fractie bekend!

Fractie bekend!

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws van Samen
Donderdag legden onze fractieleden hun eed af als schepen, gemeenteraadlid of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (verder sociaal comité). Katie Coppens, Wouter Vande Winkel en Veerle Cosyns worden onze schepenen. Lieven Meert, Paul De Schepper, Anja Beeckman en Wassim Hassine zetelen in de gemeenteraad. Jordy De Dobbeleer en Anja Beeckman zitten samen met voorzitter Veerle Cosyns in het sociaal comité. Met deze superfractie zal Samen de komende jaren bouwen aan een positief Ninove waar iedereen zich thuis kan voelen. En we doen dat niet alleen, maar reiken ook de hand naar alle Ninovieters, de verenigingen én de oppositie. Samen pakken we de komende jaren de onzekerheden van onze burgers aan. Daar mag u op rekenen! We zijn daarbij ook heel fier op Wassim Hassine die net…
Lees Verder
De Denderstreek pakt energieproblematiek aan

De Denderstreek pakt energieproblematiek aan

Nieuws uit de gemeenteraad
Terwijl ze in Brussel met het schaamrood op de wangen moeten aankondigen dat de stroom dreigt uit te vallen door een totaal gebrek aan visie, werkt de Denderstreek hard aan een concreet plan om de omslag naar groene stroom wél te maken. “Met de provincie werkten de steden en gemeentes van de Denderstreek een globaal plan uit om de streek klaar te maken voor de energietransitie die we zo hard nodig hebben,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen). Het plan tekent een globale visie uit, niet alleen rond de diverse vormen van groene energie (zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht), maar ook rond de opslag en verdeling ervan. Op die manier maken we werk van een groene energievoorziening die los komt van kernenergie en klimaatneutraliteit mogelijk maakt. Over de…
Lees Verder
Eerste nieuwe snelheidsremmers op het Hemelrijk

Eerste nieuwe snelheidsremmers op het Hemelrijk

Nieuws uit de gemeenteraad
Deze week werden de eerste snelheidsremmers van het nieuwe type geïnstalleerd in de Brielstraat en op het Hemelrijk. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) is tevreden met de uiteindelijke plaatsing. "Dit heeft wat voeten in de aarde gehad. Sinds begin dit jaar hebben we eindelijk een volwaardige dienst mobiliteit met vijf voltijdse krachten en ook een technisch tekenaar om alles uit te tekenen - vooral die laatste functie was noodzakelijk maar helaas moeilijk om ingevuld te krijgen. Nu werken we de achterstand weg in functie van de verkeersdruk. Te beginnen met het Hemelrijk en de Brielstraat in Meerbeke. Vervolgens de Krepelstraat in Denderwindeke, die is uitgetekend en wordt spoedig uitgevoerd, de Nederhasseltstraat en Lebekestraat ook (Outer), dan volgen Heirebaan, Hazeleerstraat, Herremansstraat enz. De prioriteiten worden bepaald in functie van de…
Lees Verder
Operatie fietsvriendelijke binnenstad

Operatie fietsvriendelijke binnenstad

Nieuws uit de gemeenteraad
Na de aanleg van fietssuggestiestroken eind juni verschenen deze week zogenaamde ‘fietssergeanten’ in de binnenstad. “Met deze wegmarkeringen willen we de fietser een duidelijke plek geven in de binnenstad,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel. Fietssuggestiestroken zijn volle, okergele stroken en fietssergeanten zijn witte fietssymbolen. De beide types van wegmarkeringen geven tweewielers een duidelijke plek in het straatbeeld. In de praktijk hebben ze een heel positief effect op het veiligheidsgevoel van zwakke weggebruikers. “De stroken versmallen de rijbaan visueel, zodat auto’s automatisch trager gaan rijden. Bovendien zijn chauffeurs geneigd om meer het midden van de rijbaan op te zoeken, wat opnieuw een vertragend effect heeft,” vertelt Vande Winkel. “De keuze voor fietssuggestiestroken of sergeanten hangt af van het straatbeeld of de ondergrond. Als de rijbaan te smal is voor…
Lees Verder
4 buurthuizen ter beschikking van onze inwoners

4 buurthuizen ter beschikking van onze inwoners

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van Cultuur Veerle Cosyns stelt de buurthuizen van Okegem, Outer, Aspelare en Lieferinge ter beschikking van haar inwoners. "Vroeger kon men enkel de buurthuizen huren als vereniging. We kregen al langer de vraag van onze inwoners om de buurthuizen te gebruiken voor een babyborrel of een familiefeest. Belangrijk is wel dat te onderstrepen dat er geen elektronisch versterkte muziek mag gespeeld worden, fuiven kunnen dus niet." Particulieren kunnen de buurthuizen afhuren voor de prijs van 150 euro voor een dag. Dat is de prijs die verenigingen betalen voor commerciële activiteiten en waardoor we niet in concurrentie gaan met bestaande parochiale centra. Zijn niet opgenomen in het verhuur voor particulieren: Trefpunt De Linde te Meerbeke (wegens grote bezetting van de verenigingen), de Theresiakerk (nog niet klaar voorbreed verhuur) en de sportzaal van…
Lees Verder
Bedrijventerrein Doorn Noord wordt de nieuwe groene standaard

Bedrijventerrein Doorn Noord wordt de nieuwe groene standaard

Nieuws uit de gemeenteraad
Het nieuwe bedrijventerrein aan kruispunt Den Doorn, langs de Expressweg naar Aalst zal 1000 nieuwe arbeidsplaatsen in Ninove creëren. Er is bijzonder veel interesse voor de nieuwe bedrijfsgronden maar de lat voor potentiële aanvragers wordt hoog gelegd. Het stadsbestuur van Ninove scherpt immers de doelstelling van het burgemeestersconvenant voor het nieuwe bedrijventerrein langs de Expressweg richting Aalst aan: als alles goed gaat wordt dat geen klimaatneutraal maar een 'plus-bedrijventerrein', een bedrijventerrein dat meer energie opwekt dan dat het verbruikt - uniek voor Vlaanderen en de stad stelt met Solva daarmee een nieuwe standaard in Vlaanderen in. Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel legt wat zo'n 'plus-bedrijventerrein' werkelijk inhoudt: "Bedrijven zullen verplicht worden om in de eigen energie te voorzien. Er komt mogelijks een warmtenet waarmee warmteproducerende bedrijven hun warmte (en…
Lees Verder

Dierenkerkhof klaar op 1 september

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van dierenwelzijn en begraafplaatsen Katie Coppens  legde afgelopen gemeenteraad de reglementen voor de toekomstige dierenbegraafplaats ter goedkeuring voor.  "Het dierenkerkhof komt naast de begraafplaats langs de Denderhoutembaan en Groeneweg. De werken gingen in maart al van start en zijn bijna afgerond.  Zo is de beplanting klaar en ligt ook het wandelpad er al. Half mei komt er ook nog een waterelement. Begravingen zullen pas kunnen vanaf september, aangezien de grond nog moet aangestampt worden om eventuele verzakkingen te voorkomen. " De dierenbegraafplaats zal bestaan uit een perk waar je je huisdier kan laten begraven, een perk waar je de as van je dier kan begraven en een strooiweide. Alleen gezelschapsdieren kunnen er een laatste rustplaats krijgen en geen weidedieren. De grootte van het dier maakt qua kostprijs geen verschil. Een…
Lees Verder
Abdijstraat: nieuw voetbalpleintje en hondenlosloopweide

Abdijstraat: nieuw voetbalpleintje en hondenlosloopweide

Nieuws uit de gemeenteraad
De inwoners van de Abdijstraat hebben er sinds kort twee plekjes bij. Aan de wipschieting rezen er een hondenlosloopweide en een nieuw voetbalpleintje uit de grond. Schepen van jeugd Lieven Meert is alvast tevreden: "Na verschillende recent vernieuwde of nieuwe speelpleintjes (Elsbeekstraat Meerbeke, Aspelare, Outer, Neigem (in aanleg), Nederhasselt (in aanleg), de Groeneweg,...) gingen we ook aan de slag in de Abdijstraat. Al verschillende decennia is er daar al een speeltuintje maar enkel jaren werd het speelpleintje ingeperkt door de komst van een kinderopvang. We zochten voor een uitbreiding voor het voetbal pleintje en die vonden we er vlak tegen over." Ook schepen van dierenwelzijn Katie Coppens mocht een hondenlopsloopweide openen. "Zoals alle hondenliefhebbers wel weten, mogen honden niet vrij loslopen bvb. in het park of op de openbare weg.…
Lees Verder
Ninove wordt lid van de Statiegeldalliantie

Ninove wordt lid van de Statiegeldalliantie

Nieuws uit de gemeenteraad
Afgelopen woensdag stemde de Ninoofse gemeenteraad in met de toetreding tot de statiegeldalliantie. Die alliantie van verenigingen en gemeenten pleit voor de invoering van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. Ninove treedt toe na een stevig debat op de gemeenteraad. Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel is tevreden: "Veel inwoners ergeren zich enorm aan het zwerfvuil langs onze straten en wegjes. Wie net als de vele enthousiaste vrijwilligers de voorbije weken zwerfvuil heeft geruimd, zal het grote aandeel aan PMD moeten erkennen. Tot wel 40% in studies, maar vermoedelijk een pak meer, kan worden verminderd via statiegeld. Neem de proef op de som: glazen flessen met statiegeld vind je nagenoeg nergens." De opruimkosten voor zwerfvuil zouden een pak verminderen. In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in…
Lees Verder