Samen op Kerstmarkt Pollare: 700 euro voor Schoonderhage

Samen op Kerstmarkt Pollare: 700 euro voor Schoonderhage

Nieuws van Samen
Samen stond op de kerstmarkt van Pollare met een uniek Nienofs streekproduct: gestreken mastellen. Het had niet alleen veel 'omziens' maar het bracht ook een aardig duitje op ten voordele van Schoonderhage. In het kader van 'De Warmste Week' mochten we maar liefst 700 euro schenken! De keuze voor Schoonderhage vzw is maar wat logisch, aangezien Schoonderhage haar hoofdzetel in Pollare ligt. Al vele jaren staat deze organisatie in voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk. De ondersteuning wordt georganiseerd in de regio’s Herzele, Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Aalst, verspreid over 10 locaties. Dit garandeert kleinschaligheid en maakt inclusie mogelijk. We bedanken onze enthousiaste verkopers maar ook al de kopers aan het Samen-kraam!
Lees Verder
Fractie bekend!

Fractie bekend!

Nieuws uit de gemeenteraad, Nieuws van Samen
Donderdag legden onze fractieleden hun eed af als schepen, gemeenteraadlid of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (verder sociaal comité). Katie Coppens, Wouter Vande Winkel en Veerle Cosyns worden onze schepenen. Lieven Meert, Paul De Schepper, Anja Beeckman en Wassim Hassine zetelen in de gemeenteraad. Jordy De Dobbeleer en Anja Beeckman zitten samen met voorzitter Veerle Cosyns in het sociaal comité. Met deze superfractie zal Samen de komende jaren bouwen aan een positief Ninove waar iedereen zich thuis kan voelen. En we doen dat niet alleen, maar reiken ook de hand naar alle Ninovieters, de verenigingen én de oppositie. Samen pakken we de komende jaren de onzekerheden van onze burgers aan. Daar mag u op rekenen! We zijn daarbij ook heel fier op Wassim Hassine die net…
Lees Verder
Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

Samen in het Ninoofs bestuur: eerste krachtlijnen

Nieuws van Samen
De kerstdagen waren voor de mensen binnen Samen bijzonder druk. In enkele dagen van een aangekondigd afscheid naar een nieuw bestuur. Heftige dagen én onderhandelingen. Die onderhandelingen leidden tot een startnota waar de krachtlijnen instaan. Die eerste nota moet later uitgebreid worden in een zogenaamde beleidsnota. We gaan met die startnota aan de slag met de Ninovieters, het ruime verenigingsleven en de oppositie. We willen de participatie aanwakkeren zodat het een ruim gedragen beleid wordt. Participatie, en zelfs medebestuur van de inwoners binnen onze dorpen en wijken, zal onder andere gebeuren via dorps-en wijkraden. De ambitieuze startnota herbergt verschillende speerpunten waar Samen mee naar de kiezer trok. Zo komt er meer groen in de stad met onder andere een nieuwe parkzone aan het OCMW en werken we aan een autoluw…
Lees Verder
Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Nieuws van Samen
Gisteren vond onder veel media-aandacht de installatie van de gemeenteraad van Ninove plaats. Na de eedaflegging van alle gemeenteraadsleden kregen de fractieleiders de kans om een woord te zeggen. Later op de maand volgt een debat over de startnota van de nieuwe coalitie. Morgen gaan we dieper in op de krachtlijnen. [caption id="attachment_1689" align="alignleft" width="300"] Bron: HLN Ninove[/caption] Samen-fractieleider Lieven Meert gaf op de installatiezitting een wel gesmaakte speech waarin hij de bal en niet de man speelde. Hij heeft het hieronder over de democratie, over bruggen bouwen maar vooral over ‘zekerheid’. De Ninovieters zitten met veel vragen en twijfels over kleine en grote zaken. Hoe onze stad en onze dorpen evolueren. Over de polarisering in onze samenleving. Het is aan de politiek om een constructief antwoord hierop te bieden…
Lees Verder

Bericht naar aanleiding van de Verkiezingsuitslagen

Nieuws van Samen
Beste Kiezers, We willen elke Ninovieter die achter ons stond uitdrukkelijk bedanken. Voor ons was deze uitslag een zware mokerslag. We zijn en blijven fier op ons project, een verbindend project voor Ninove. Wij blijven ons hier samen voor inzetten omdat de Ninovieter het waard is. Ninove ligt duidelijk in een tweestrijd. Het is nu aan de winnaars om te tonen dat ze bruggen kunnen bouwen. Wij willen hen daarvoor alle tijd geven.
Lees Verder
Samen wil uitbreiding van Shop & Go naar centrumparkings

Samen wil uitbreiding van Shop & Go naar centrumparkings

Nieuws van Samen
Pleidooi voor Shop & Go XL Dat de Shop & Go-zones die schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) invoerde een overweldigend succes zijn, was al duidelijk. Hoe groot dat succes is blijkt uit de cijfers: op één jaar tijd verwerkten de 42 Shop & Go-parkeerplaatsen niet minder dan 1 miljoen wagens. Samen pleit dan ook voor een uitbreiding van het bestaande systeem én een uitbreiding naar de centrumparkings. Vande Winkel is dan ook een tevreden man: “De parkeerdruk is merkelijk gedaald en ook het zoekverkeer van chauffeurs die rondjes rijden op zoek naar een vrijstaande plek is sterk afgenomen. Op die manier combineren we een verbetering voor de handelaars met een verbetering van de mobiliteit in onze binnenstad.” Eén van de meest opmerkelijke cijfers is het aantal ‘overstays’ of…
Lees Verder
Programma’s voor Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bedeeld

Programma’s voor Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bedeeld

Nieuws van Samen
De kandidaten van Samen blijven op pad door de dorpen van Groot-Ninove. Voorbije week werden Pollare, Appelterre-Eichem en Outer bezocht. Met een lokaal verkiezingsprogramma, gebaseerd op de grote lijnen van het Samen-programma, in de hand gaan we deur-aan-deur. In onze lokale programma's komen volgende principes steevast terug: - de focus op verkeersveiligheid en mobiliteit - een groene stad met voldoende ontmoetingsplekken (een park, een speeltuin, een buurthuis,...) - een sociale stad met een dorpsraad, een mobiel stadhuis/ocmw, de rol van de wijkagent. Vind hier alvast de programma's voor Pollare Appelterre-Eichem Outer
Lees Verder
Programma Samen online!

Programma Samen online!

Nieuws van Samen
Het ligt er! Het verkiezingsprogramma van Samen! Nagenoeg 40 pagina's met onze visie en plannen voor Ninove en haar deelgemeenten.   Programma SAMEN 2018-2024   Geen zin om het helemaal te lezen? Op pagina's 2, 3 en 4 vind je onze 5 speerpunten: -SAMEN wil van Ninove een groene stad maken -SAMEN kiest resoluut voor een verkeersveilig Ninove -SAMEN bouwt aan het nieuwe Ninove -SAMEN waardeert de deelgemeenten -Iedereen Ninovieter
Lees Verder
Samen wil een nieuw stationsplein

Samen wil een nieuw stationsplein

Nieuws van Samen
Het Ninoofse stationsplein is dringend aan vernieuwing toe. Samen wil een gezellig plein met groen en meer terrasjes als centraal knooppunt voor de mobiliteit in onze stad. Samen met de NMBS en De Lijn willen we een vernieuwde busterminal langs de achterkant van het station, een uitgebreide pendelparking langs de Astridlaan, auto- en fietsdeelsystemen, veilige fietsenstallingen en fietskluizen en een veilige kiss-and-ride zone voor de school en het station. Hier een impressie van wat het zou kunnen worden. 
Lees Verder