Economie – Werk – Klimaat en Duurzaamheid

Home / Economie – Werk – Klimaat en Duurzaamheid

Ninove moet een sterk merk worden

We moeten meer gebruik maken van onze centrummanager om de leegstand weg te werken. Deze moet actief op zoek gaan naar huurders en nieuwe handelszaken aantrekken. Dit werkt versterkend voor de reeds bestaande handelszaken. De centrummanager zorgt voor een optimale samenwerking tussen de ondernemers, de belangenorganisaties, de eigenaars van winkelpanden, de vastgoedsector en de stad. Hij/zij moet actief op zoek gaan naar huurders en ondernemers en hen warm maken om hun handelszaak  naar onze stad te brengen. Deze netwerking resulteert in een aangename stadskern waar het verrassend aangenaam vertoeven is. Willen we van Ninove een aantrekkelijke winkelstad maken, dan moeten we proactief werken.

Ons stadscentrum moet groener. De stadskern moet aangepakt worden en attractiever zijn. Dit kunnen we doen door mooie pleinen en terrassen aan te leggen, waar het aangenaam toeven is. Zo blijft de winkelende klant iets langer in het stadscentrum. De aanleg van het stationsplein, maar ook een heraanleg van het kerkplein en de graanmarkt zou hier zeker toe kunnen bijdragen.

Ninove moet gepromoveerd worden als een stad om in te ondernemen. We moeten op zoek in het onderwijs en hier meer sturend werken. Zo kunnen we stages faciliteren, of een jobbeurs organiseren. We moeten ook proberen om onze jongeren in Ninove te houden, vooral voor het opstarten van hun eigen bedrijf. We willen hen aanmoedigen om hun onderneming hier in Ninove op te starten want al deze kleine starter bedrijfjes verbruiken en consumeren ook lokaal. Dit zal versterkend werken voor de leefbaarheid van onze horeca, waar dan hopelijk ook nieuwe starters uit voortvloeien enz..

 

Kenniscentrum lokale economie

De dienst lokale economie moet uitgroeien tot een waar kenniscentrum voor de lokale handelaars en de lokale handelaars helpen om zich beter te profileren t.o.v. de grote ketens. Communicatie is hier zeer belangrijk en deze dienst dient een globale visie voor onze stad uit te werken. We willen een strategisch plan voor zowel detailhandel als grote bedrijven en via RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen zorgen voor toekomstige ontwikkelingen zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten.

 

Duurzaamheid voorop in het belang van de lokale producenten en handelaars

De organisatie van lokale markten en boerenmarkten, ondersteunt onze lokale producenten en handelaars. Zo willen we een pop-up organiseren voor de verkoop van landbouwproducten. Dit zou een ruimte zijn in de stad waar alle lokale producenten hun waren rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen. De verkoop zou wekelijks kunnen plaatsvinden op een artisanale markthal in de Moeremanssite. Dit is een systeem van korte keten, duurzaam en lokaal! Ook intiatieven zoals een boerenmarkt van de boeren in de streek ’s avonds of in het weekend moedigen we aan.

De dag van de lokale handelaar dient te worden georganiseerd om onze lokale handelaren te promoten.

We willen een duurzame ontwikkeling van land- en tuinbouwbedrijven in agrarisch gebied mogelijk maken en landbouwers ondersteuning bieden via goed onderlegde omgevingsambtenaren, voldoende flexibiliteit en beperkte bijzondere voorwaarden in het vergunningenbeleid.

 

Start-ups, co-working

We creëren een plek waar jonge starters, co-workers en nieuwe initiatieven plaats krijgen om tot volle groei te komen.

Naar het voorbeeld van de Steamfactory in Aalst verhuren we van kantoorruimtes voor jonge ondernemers die thuis geen plek hebben om te werken of iemand te ontvangen. Dit kan ook voor telewerkers. De locatie heeft een vergaderruimte voor seminaries e.d.m. We verhuren aan een schappelijke prijs voor onbeperkte duur en per maand opzegbaar. We denken bvb aan de Moeremanssite, op deze manier gaan we tegelijk leegstand tegen. We voorzien ruimte voor kantoren en nieuwe plekken van bedrijvigheid zoals groepspraktijken en co-working plaatsen en dit via herbestemming van leegstaande gebouwen in het centrum van de stad.

 

Industriezones: herwaarderen en verduurzamen

We leggen deftige fietspaden aan in Industriezone 2 aan (Refresco – Sunco). Deze moeten gezien het zware verkeer verhoogde fietspaden zijn.

Een verbreding van de uitgang van de industriezone door de uitbreiding van de Delhaize vestiging is dit nodig. We ijveren voor de komst van een bushalte in Industriezone 2 en zetten in op een clustering van de parkeerfaciliteiten, starten gezamenlijke energieprojecten op per industriezone (gezamenlijk zonnepanelen leggen op een site die dienst doet als energieproductie voor andere bedrijven) en maken inbreiding mogelijk.

Industriezones worden naar voorbeeld van Doorn-Noord verder verduurzaamd. Eigen energieopwekking, groene omgeving, vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets,… zijn evidenties.