Franky D’hauwer

Home / Franky D’hauwer

Franky D'hauwerFranky D’hauwer
30ste plaats
CD&V

Aalstersesteenweg 72
9400 Ninove

 

Contact:
0472 22 43 85
franky.dhauwer@samenninove.be

° Ninove, 23/06/1969

Mandaten:
Bestuurslid & penningmeester CD&V-Ninove.
Voormalig voorzitter CD&V-Ninove.
Lid van diverse verenigingen in Ninove.

Wie ben ik?

Ik ben Franky D’hauwer (49 jaar). Ik groeide op in de Rietstraat te Appelterre-Eichem, zoon van Frans D’hauwer en Arlette Vanden Hole, broer van Conny en Stany en pleegvader van Mike. Daarnaast ben ik actief lid in diverse verenigingen in Ninove.

Als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kom ik op voor ‘Samen’ op de 30ste plaats. Als kandidaat voor Samen wil ik van Ninove een positieve en levenslustige plek maken. Ik ga voor oplossingen in de plaats van verzuring. Ik streef naar een Ninove waar mensen nog mens kunnen zijn en waar we samen de verantwoordelijkheid nemen om er een Ninove van te maken waar het goed leven is, ook en vooral voor wie het moeilijk heeft.

Mijn persoonlijker speerpunten:

Participatie: “Beslissen samen mét de samenleving, niet erover”.

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat vrijwel in kannen en kruiken was, is wat mij betreft voorbij.  Ik wil jou als burger écht betrekken bij die zaken die jou aanbelangen.  Als Ninovieter ben jij immers expert in je eigen buurt.  Daarom wil ik streven naar de  oprichting van wijk- en dorpsraden die zelf kunnen beslissen over de toekenning van een bepaald budget om hun eigen buurt te verbeteren.

Verkeersveiligheid: “ Een absolute prioriteit”.

Ik wil met ‘samen’ gaan voor leef kwaliteit als uitgangspunt, voor gebruiksruimte in plaats van verkeersruimte. Gewoon “leefbaar” of “verkeersveilig” zonder belevingskwaliteit blijft ruim onvoldoende. Ik wil gaan voor straten op mensenmaat. Zo wil ik meewerken aan de realisatie van veilige fietsverbindingen tussen de deelgemeenten en de stad en de buurgemeenten met zo weinig mogelijk kruisingen met wegen. En daarbij is elke weggebruiker voor mij even belangrijk.

Wij samen: “Samen staan we sterk in onze verscheidenheid”.

Ik vind het belangrijk dat elk individu in onze maatschappij alle mogelijke kansen krijgt om zover mogelijk te raken in onze maatschappij.  Alle mensen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht hun achtergrond. Daarin schuilt voor mij de meerwaarde van diversiteit. Dat betekent dat iedereen zowel gelijke rechten als gelijke plichten heeft en  iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving.

Verenigingen & vrijwilligers: “Het cement van onze samenleving”.

Ninove heeft een rijk verenigingsleven (sport, sociaal, cultureel) en tal van vrijwilligers. Deze verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Het zijn plekken bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten en op een zinvolle manier tijd met elkaar doorbrengen. Ze lokken mensen naar buiten, zetten ze in beweging, vormen ze. Ze dragen bij aan ons welzijn, voeden de maatschappelijke discussies, versterken de solidariteit tussen burgers en maken onze stad en zijn dorpen aantrekkelijk. Ik wil er mee voor zorgen dat er voldoende financiële middelen voorzien worden om verenigingen levend te houden. Daarom vind ik het belangrijk dat alle verenigingen die leiden tot een sterker Ninove blijven ondersteund worden.

Erfgoed: “Het verleden een toekomst geven”.

Mijn interesse in het erfgoed van onze stad en zijn deelgemeenten is toegenomen dankzij mijn engagement voor een Ninoofse vereniging die het belangrijk vindt  de geschiedenis van al onze deelgemeenten in kaart te brengen. Ons erfgoed geeft ons inzicht in ons dagelijks leven.  Het houdt onze cultuur en ons verleden levend.  Er moeten dus voldoende financiële middelen voorzien worden om kunnen in te spelen op allerhande projecten die door burgers, stadsdiensten, … worden aangebracht om ons verleden een toekomst te geven.