Karin De Coninck

Home / Karin De Coninck

Karin De Coninck
23ste plaats
CD&V

Lebekestraat 55
9406 Outer

 

Contact:
0474 43 67 72
karin_dc@hotmail.com
karin.deconinck@samenninove.be

° Ninove, 08/07/1980

Mandaten:
Raad van Bestuur–Academie voor Muziek, Woord en Dans

Ik ben 37 jaar, getrouwd met Bart en mama van Lucas en Alice.
Ik werk in de Vrije basisschool van Aspelare als kleuteronderwijzeres in de 2de kleuterklas.
Ik ben bestuurslid van de Gezinsbond van Outer en heb mede mijn schouders gezet onder het Leader–project in Aspelare waar we een leuke speeltuin hebben kunnen realiseren.

In mijn vrije tijd kook ik graag en ga ik af en toe lopen. Ook ben ik graag creatief bezig in groepsverband.

Vanuit “CD&V” en “SAMEN” wil ik mensen helpen en aanmoedigen om niet bij de pakken te blijven zitten. “SAMEN” naar de gepaste oplossingen zoeken met aandacht voor het welbevinden van iedereen is één van mijn prioriteiten.