Wie zijn Wij?

Home / Wie zijn Wij?

SAMEN, een nieuwe brede politieke beweging in Ninove.

 

In april 2017 sloegen de lokale afdelingen van CD&V, sp.a en Groen de handen in elkaar om een nieuwe, brede politieke beweging op te richten onder de naam SAMEN. Wij komen SAMEN op (dus op één lijst) bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te Ninove in oktober 2018.

Het idee om deze nieuwe politieke beweging op te richten leefde al enige tijd binnen de partijen en is heel natuurlijk gegroeid.  De samenwerking binnen het schepencollege verloopt uitstekend.  We vinden elkaar ook in de vraag welke richting een volgend bestuur moet inslaan.

We willen boven de traditionele partijpolitiek staan en bieden ook onafhankelijken de kans om mee te werken aan een beter Ninove. SAMEN is méér dan een kartel van drie partijen maar een nieuwe politieke beweging.

De naam van de nieuwe formatie is alvast een uitdrukking van de ambitie om breder te gaan.  In de opbouw van het programma willen we de inwoners actief betrekken.  Zij zijn immers experts wat hun wijk of straat betreft.

SAMEN wil de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur voorop zetten.  We gaan voor innovatief en creatief bestuur waarbij inwoners zelf verantwoordelijkheid krijgen over de vraag welke maatregelen prioritair zijn om die buurt of dat dorp te verbeteren.  

Wij zijn ervan overtuigd klaar te zijn voor de uitdagingen waarmee Ninove geconfronteerd wordt, 

SAMEN met de inwoners van onze stad.