Katie Coppens

Home / Wie zijn Wij? / Katie Coppens

Katie Coppens
Eerste schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, financiën, begraafplaatsen en dierenwelzijn
sp.a

 

Albertlaan 184
9400 Ninove

 

Contact:
0479 44 97 24
054/34 36 60
katiecoppens@telenet.be
www.katiecoppens.be

 

Katie Coppens
Kiest bewust voor menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit en dierenwelzijn


Haar persoonsgegevens:

Naam: Katie Coppens , ° 17/01/1979 te Ninove (39 jaar)
Partner : Steven Segers, ° 7/7/1984 te Ninove (34 jaar)
Mama van een zoontje Alexander (2 jaar)
Beroep: advocaat met kantoor te 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 173
Website kantoor: www.coppens-pardon.be

Passies: lezen, wandelen, tuinieren, sporten , genieten van het dagelijkse leven


Haar mandaten:

– 2007 – 2012: gemeenteraadslid sp.a
– 2013-2018: schepen sp.a in het kartel sp.a- groen
Bevoegdheden: eerste schepen, schepen van onderwijs, academie beeldende kunst, academie muziek woord en dans, kinderopvang, armoede, integratie, (sociaal) wonen, begraafplaatsen en dierenwelzijn

        -vanaf 2019: eerste schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, financiën, begraafplaatsen en dierenwelzijn

– Bestuurder van sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek


Realisaties als schepen

als schepen van dierenwelzijn met landbouwerafkomst langs moederszijde heeft Katie als fervent dierenliefhebber een dierenwelzijnsbeleid in Ninove uitgebouwd; oprichting van een dierenpolitie in 2014; realisatie van twee hondenlosloopweides  Parklaan en Abdijstraat, dierenbegraafplaats , gasreglement voor niet ruimen van hondenpoep en verwaarlozing van dieren; uitbreiding van de subsidiëring van de dierenasielen, sterilisatie van verwaarloosde katten;

als schepen van begraafplaatsen: liet Katie volledige onderhouds-en verfraaiingswerken van alle begraafplaatsen uitvoeren en realiseerde ze de aanleg van een begraafplaats voor huisdieren

als schepen van het stedelijk onderwijs werd de nieuwbouw in Appelterre en de Parklaan gerealiseerd; de nieuwbouw te Denderwindeke is gestart. Ook de totale vervangingsbouw in de Groeneweg (school de Lettertuin ) zal volgend jaar starten; er werd een schoolopbouwwerker aangeworven voor het netoverschrijdend onderwijs

als schepen van kinderopvang werden diverse subsidiereglementen opgemaakt om de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders te ondersteunen met subsidies vanuit de stad; een occassionele kinderopvang werd opgestart voor ouders zonder kinderopvang toe te laten Nederlandse les te volgen, te solliciteren, tijdelijk opvang te verschaffen bij de start van een nieuwe job en bij crisissituaties in gezinnen;

als schepen van integratie werd een integratiebeleid uitgewerkt wat voor 2012 onbestaande was in Ninove. Vooreerst werden contactmomenten opgestart tussen de autochtone bevolking en mensen van vreemde herkomst. Jaarlijks gaat een dialoogavond door in november tussen de verschillende levensbeschouwingen en gemeenschappen wat toelaat elkaar beter te leren kennen; jaarlijks gaat in mei Ninomundo – een multicultureel festival – door. Er werd een onthaalmedewerker op de stad en toeleiders aangeworven om de mensen van vreemde origine te begeleiden en toe te leiden naar vrije tijd (sport en cultuur), interimkantoren voor werk, taalonderwijs enz.

 als schepen van armoede: werd een spelotheek opgericht en gezorgd voor opvoedingsondersteuningsprogramma’s; de bouw van een sociaal huis / huis van het kind is gestart; toeleiders in de scholen werden aangeworven voor ondersteuning van leerkrachten en ouders voor allerlei zoals pesten, onbetaalde facturen, toeleiding naar sport /cultuur, enz.

als schepen van wonen: werden twee voorrangsreglementen ingevoerd m.b.t. de sociale woningen voor 65 plussers én voor mensen met een handicap; het aantal sociale woningen werd uitgebreid.

 

Haar doelstellingen
Bewust verder werken in een geest van menselijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en behartigen van het dierenwelzijn.

In de onmiddellijke toekomst:
-Invoeren van hondenlosloopzones.
Meer groen in het stadscentrum; aanpakken van de leegstand; het openbaar domein aantrekkelijker maken voor het winkelen met aandacht voor parkeergelegenheid.
-Aandacht voor veilige fietsverbindingen en fietsstraten van de dorpen naar de stad voor de schoolgaande jeugd.
-Aandacht voor netheid en  verkeersveiligheid in de stad en in de dorpen.
-Aanleggen van omnisporttereinen voor voetbal /volley/basket/skatebord in de dorpen.
-Inzetten op het verenigingsleven.
-Inzetten op de toegankelijkheid van stadsvoorzieningen voor mensen met een handicap
-Meer subsidies voor kinderopvang en uitbreiden van kinderopvang.
-Uitbreiden van het aantal toeleiders om Ninovieters met noden te begeleiden om zich  in te schrijven in het verenigingsleven, sport , cultuur, taalonderwijs, huiswerkbegeleiding, vinden van werk.