Patrick Carael

Home / Wie zijn Wij? / Patrick Carael

Patrick Carael
6de plaats
Onafhankelijk

Roe 9 G
9401 Pollare

 

054/580894
Gsm 0477/675252
patrick.carael@samenninove.be

 

Patrick Carael, zoon van Pierre Carael en Godelieve De Winter, 51 jaar.
Na 33 jaar in het centrum van Ninove te hebben gewoond, woon ik sinds 2000 hier in Pollare op de Roe.
Dit jaar 25 jaar gehuwd met Frieda Beeckman (dochter van Willy Beeckman en Jeannine Waegeman) en trotse papa van 2 twintigers Eva en Maxine. En zo ben ik dus ook gekend als papa van….

Beroepsmatig ben ik inmiddels meer dan 30 jaar actief in de Automotive Business als mede zaakvoerder van de Opel garage Central Ninove en zaakvoerder van GCN Horse Boxes, ons bedrijf dat instaat voor de ombouw op maat van paardentranssporters. Ik ben sinds 1998 ook vast bestuurslid van de Belux Opel dealervereniging, waarvan 6 jaar als voorzitter. Sinds 1998 ook lid van de Belux Opel Marketing Commissie en lid van de Belux Opel Franchise Board. Ik ben ook afgevaardigd lid bij EURODA in Frankfurt, de Europese Opel dealerassociatie, die de belangen van alle Opel dealers behartigd in gans Europa.

Gegroeid uit heel wat sponsorinspanningen vanuit ons bedrijf, maar zeker ook door privé-links via de kinderen, vrienden en kennissen heb ik nauwe contacten met meerdere Ninoofse verenigingen, zowel service clubs, jeugdbewegingen, sportclubs en ben ik ook lid van Natuurpunt en Gaia.

In mijn vrije tijd gaat mijn aandacht vooral naar de organisatie van Carnaval Ninove, waar ik als lid van het carnavalscomité sinds 1991 mede insta voor de goede organisatie.
Als ex-Prins Carnaval van 1988 ben ik in 1991 ook mede oprichter van de Ninoofse Prinsencaemere.
Ben er ook 25 jaar ondervoorzitter geweest,nu bestuurslid en penningmeester.
Samen met Marc Siroyt bedenker van de keizer Augustprijs.
Samen met wijlen Nestor Van Volxem bezieler en oprichter van “Dingsken”, ons carnavalsmonument voor alle overleden Ninoofse carnavalisten, gesponsord door de Ninoofse Prinsencaemere in samenwerking met het stadsbestuur.

De resterende vrije tijd gaat hoofdzakelijk naar mijn gezin.
We zijn regelmatig aanwezig op concerten (fan van meerdere muziekgenres) en houden van wandelen met de hond en fietsen.

Ik wil mij vooral inzetten voor alles wat onze lokale economie betreft, verkeersveiligheid en cultuur . Lokale economie interesseert me in de breedste zin van het woord, zijnde lokale middenstand, algemene werkgelegenheid en mobiliteit.Ik wil hier vooral vertrekken vanuit de leefwereld van de lokale handelaar: wat leeft er bij onze handelszaken in Ninove : wat is goed,wat kan beter, wat ontbreekt er,…
Maar natuurlijk dienen we er als stadsbestuur ook op toe te zien dat ook de industrie alle mogelijkheden krijgt zich hier in Ninove verder te ontplooien mits respect voor mens en natuur.