Veerle Cosyns

Home / Wie zijn Wij? / Veerle Cosyns

Veerle Cosyns
CD&V
voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen van sociale zaken

Echel 39
9400 Ninove

 

Contact:
0474 50 36 30
054/34 17 53
veerle.cosyns@samenninove.be
http://www.veerlecosyns.be/

Wie ben ik ?
Ik ben getrouwd met Wim, zoon van kunstschilder Jan Van Der Smissen (+) en Suzanne Branckaert (+). Mama van Frederik, Lukas (+) en Maya.
We wonen in Pollare.
Ik ben opgegroeid in de Rietstraat in Appelterre-Eichem en ben de dochter van José Cosyns en Lily Camphijn en de zus van Rina.
Ik studeerde ontwikkelingspsychologie aan de UGent en werk als psychologe in het UZ Brussel op de afdeling kinderoncologie. Ik begeleid en ondersteun er ernstig zieke kinderen en hun gezin. Ik geef gastcolleges over ‘verliesverwerking bij kinderen en jongeren’.

Van 2010 tot eind 2018 was ik schepen van erfgoed, cultuurpatrimonium, bibliotheek, cultuur, gelijke kansen en archief.
In 2019 ben ik voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen van sociale zaken.

Toen ik in 2006 koos om in de politiek te stappen, vond ik dat een logische keuze. Ik ben zeer graag onder de mensen en luister graag. Ik denk dat in het samenwerken en in het durven overstijgen van het eigen gelijk de oplossing zit voor een goed beleid. Daarom vind ik de nieuwe politieke beweging SAMEN een geweldig idee. We stappen af van het partijpolitieke hokjesdenken en verenigen positieve en gedreven mensen uit CD&V, Sp.a, Groen en onafhankelijken.

Als lijsttrekker ondersteun ik het volledige programma te vinden op: www.samenninove.be

Zorgzame stad

Ik kies voluit voor een zorgzame stad waar iedereen zonder onderscheid zich thuis voelt.

Dat wil voor mij zeggen dat ik me dagelijks engageer en ijver voor een sociaal en rechtvaardig beleid. Concreet wil ik me in Ninove blijven inzetten voor:

 • het bestrijden van kinderarmoede omdat elk kind gelijke kansen verdient ongeacht afkomst
 • het bouwen van een jeugdcentrum als motor van een actief jongerenbeleid
 • het bouwen van een rusthuis omdat de huidige capaciteit ruimschoots onvoldoende is
 • het activeren van senioren en het uitbreiden van de thuiszorg omdat het belangrijk is thuis oud te mogen worden
 • het geven van kansen aan alle bevolkingsgroepen omdat diversiteit de norm is

‘Als je echt de moeite neemt om naar mensen te luisteren, heeft iedereen wel ergens iets in zijn leven meegemaakt dat heel zwaar om te dragen is. Mijn ervaring is dat mensen daar heel moedig mee omgaan en ondanks alles verder proberen te gaan met hun leven. En dan denk ik: allee verdorie, kunnen we niet op een meer zorgzame manier met elkaar omgaan’  

Inge Vervotte, DM 26/2/2018

 

Spraakmakende stad

Inspraak betekent voor mij gewoon dat ik eerst luister en daarna pas beslis. We moeten het niet moeilijker uitleggen dan het is. Zo eenvoudig is het. En toch vraagt het een totale ommekeer in ons politieke denken en handelen.

Het programma van SAMEN vertrekt van onze gesprekken met u tijdens de 15.000 huisbezoeken. Uit uw vragen en voorstellen, ontevredenheid en dankbaarheid, puurden we de basis van ons programma. We hebben problemen benoemd en oplossingen geboden. Het is geen zoektocht naar zondebokken maar naar antwoorden. Concreet wil ik me in Ninove blijven inzetten voor:

 • het organiseren van zitdagen ook in de wijken en de dorpen zodat mensen die minder aan bod komen en minder mobiel zijn ook een stem krijgen
 • het luisteren naar inwoners alvorens te beslissen omdat uw expertise telt
 • het subsidiëren van buurt- en dorpsprojecten want je buren kennen is zoveel aangenamer
 • het uitvoeren van adviezen van de verschillende adviesorganen omdat we samen meer weten
 • het behouden van ons erfgoed want onze geschiedenis doet ertoe.

‘Het burgerinitiatief brengt de noden van het volk tot op de drempel van de wetgever als ware het flessen melk. Niet verder. Bij een referendum mag het volk een kant-en-klaar wetsontwerp uit het raam aannemen. Niet eerder. Gesprekken met de ombudsman vinden dan weer plaats in de tuin: ver van het legislatieve proces. Niet dichter.’ 

‘Nieuwe initiatieven, jazeker, maar ze houden nog steeds de burger angstvallig buiten.’

David Van Reybroeck  – Tegen verkiezingen

 

 

Dorpenbewuste stad

Onze dorpen zijn onze rijkdom; we moeten ze koesteren. Daarom wil ik me in Ninove concreet blijven inzetten voor

–  het organiseren of ondersteunen van culturele of sportieve ontmoetingen in de dorpen
–  het oprichten van wijk- en buurtraden met een eigen budget
–  het opwaarderen van parochiale centra/buurthuizen omdat dit vaak nog de enige ontmoetingsplek is in een dorp
–  het subsidiëren van verenigingen want zij zorgen mee voor een gevarieerd cultuur- en sportaanbod.

En langs het tuinpad van m’n vader
zag ik de hoge bomen staan.
Ik was een kind en wist niet beter,
dan dat nooit voorbij zou gaan.

Wat leefden ze eenvoudig toen
in simp’le huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg.
                                                     Wim Sonneveld – Het Dorp

 

Verkeersveilige stad

Ik wil gaan voor een stad die niet tot de laatste meter volgebouwd is en waar de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in het verkeer. Daarom wil ik me in Ninove concreet blijven inzetten voor

 • een stad waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen bij de herinrichting van straten en pleinen omdat uw veiligheid primeert
 • goed onderhouden paden zodat valpartijen en ongelukken vermeden kunnen worden
 • een propere binnenstad en dorpen waar u als inwoners fier op bent
 • genoeg banken om te kunnen rusten en babbelen
 • vlotte verbindingen tussen het centrum en de dorpen zodat u makkelijker de fiets neemt of te voet komt

  ‘Inspanningen voor fietsers worden nu vaak als anti-auto gezien. Alsof het twee volksstammen zijn die elkaar rauw lusten. Dat hoeft niet zo te zijn.’ Verkeersdeskundige Willy Miermans – DM 3/9/2018

 ‘Als we het slim aanpakken, is de bevolkingsaangroei een zegen voor onze ruimtelijke ordening en alles wat daaruit voortkomt. Als we het slecht aanpakken wordt het een ramp. ‘
 Bouwmeester Van Den Broeck – DM 1/3/2018

 

Stad met ambitie, open minded en positief

Ik ben fier op mijn stad en haar dorpen en verdedig de belangen van onze stad en haar inwoners door dik en dun. Ik vind het een fascinerende stad niet in het minst omdat het een lange geschiedenis kent. Maar ook om omdat het naast een centrum veel dorpen telt.

Als schepen van, cultuur heb ik ingespeeld op dit specifieke DNA en kansen gecreëerd om nieuwe initiatieven op te starten. Zo heb ik ambitie getoond om uit te pakken met hedendaagse kunst. Ik ben bijzonder fier op de tweejaarlijke expo Krasj, nu al een statement in de kunstwereld met jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland. Ik heb mogelijkheden geschept om via cultuur en erfgoed mensen samen te brengen in onze stad én in onze dorpen. Denk maar aan de Donderdagen, de spiegeltent, de Vlaamse Filmkes, de Balbus, de Toer des Torens, talrijke initiatieven rond 100 jaar wereldoorlog I  enzovoort. Daarnaast koester ik fijne herinneringen aan de droomsessies met de dorpelingen. Onder meer de opstart van het Netwerk Trage Wegen was hiervan het resultaat en de vele avonden die ik doorbracht met de vrijwilligers uit de adviesraden. Samen hebben we het behoud van de Liberale Kring gerealiseerd, de aankoop van de Moeremanssite gestimuleerd en de subsidies voor socio-culturele verenigingen drastisch verbeterd.

Ik heb geluisterd, gekeken en uitgevoerd. Ik ben u als vrijwillige medewerker, als aandachtig en waarderend publiek, als professional dankbaar voor de fijne ontmoetingen, fantastische ideeën en ambitieuze realisaties.