Operatie fietsvriendelijke binnenstad

Operatie fietsvriendelijke binnenstad

Nieuws uit de gemeenteraad
Na de aanleg van fietssuggestiestroken eind juni verschenen deze week zogenaamde ‘fietssergeanten’ in de binnenstad. “Met deze wegmarkeringen willen we de fietser een duidelijke plek geven in de binnenstad,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel. Fietssuggestiestroken zijn volle, okergele stroken en fietssergeanten zijn witte fietssymbolen. De beide types van wegmarkeringen geven tweewielers een duidelijke plek in het straatbeeld. In de praktijk hebben ze een heel positief effect op het veiligheidsgevoel van zwakke weggebruikers. “De stroken versmallen de rijbaan visueel, zodat auto’s automatisch trager gaan rijden. Bovendien zijn chauffeurs geneigd om meer het midden van de rijbaan op te zoeken, wat opnieuw een vertragend effect heeft,” vertelt Vande Winkel. “De keuze voor fietssuggestiestroken of sergeanten hangt af van het straatbeeld of de ondergrond. Als de rijbaan te smal is voor…
Lees Verder
Samen wil meer open ruimte in wijken zoals Pamelstraat/Nederwijk

Samen wil meer open ruimte in wijken zoals Pamelstraat/Nederwijk

Nieuws van Samen
Sommige wijken zijn echt te vol en er is nood aan meer plaats voor groen, speelruimte, ontmoetingsplaatsen voor de buurt en parkeerplaatsen voor auto en fiets. De wijk Pamelstraat/Nederwijk is daar het duidelijkste voorbeeld van. Samen wil dat de stad een aantal leegstaande en vervallen woningen in deze wijken opkoopt om er meer ruimte te geven aan de bewoners. Want stadsontwikkeling moet ten dienste zijn van de Ninovieters en niet van de projectontwikkelaars. In oude arbeiderswijken staan honderden rijhuizen naast elkaar gebouwd, zijn er vaak geen garages en is er veel te weinig groen en open ruimte omdat alles is volgebouwd. Met doordachte ruimtelijke ordening en het opkopen van leegstaande en vervallen woningen kunnen we de structuur van de wijken verbeteren met meer ruimte voor groen, ontmoetingsruimte voor de buurt zoals…
Lees Verder
Verkeersveiligheid een prioriteit

Verkeersveiligheid een prioriteit

Nieuws van Samen
Tijdens onze huisbezoeken in het voorjaar bleek helaas dat de snelheid van het verkeer nog steeds op nummer 1 staat bij de klachten van onze inwoners. En ook schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel krijgt heel geregeld meldingen van Ninovieters over te snel rijden in onze straten. Sinds kort is er een nieuwe politie-inspecteur die actief op zoek gaat naar nieuwe plaatsen om te controleren, vaak doorgegeven door de buurtbewoners. We vroegen de politie dan ook om de controles op snelheid op te voeren, meer controles uit te voeren tijdens de spitsuren en ruchtbaarheid te geven aan hun acties door de publicatie van snelheidsrapporten. Uit die rapporten blijkt dat meer controles geen overbodige luxe zijn: op de Aardeweg in Appelterre reed één op de vier chauffeurs te snel, op de Heirebaan in…
Lees Verder
Met stedelijke crèche kinderopvang sterk uitbreiden

Met stedelijke crèche kinderopvang sterk uitbreiden

Nieuws van Samen
Als vandaag een koppel zwanger wordt, moet het al onmiddellijk op zoek naar een kinderopvangplaats of alle plaatsen zijn bezet. Wie dan geen familie of vrienden heeft die op de peuter kan letten, heeft vaak een probleem. Ook de cijfers bevestigen wat we intuïtief voelen. Slechts 37% van de 0 tot 3 jarigen beschikt nu over een plaatsje in de kinderopvang in onze stad. De voorbije jaren steeg het aantal kinderopvangplaatsen in onze stad al sterk onder impuls van schepen voor kinderopvang Katie Coppens. Zo bedroeg het aantal kinderopvangplaatsen per 0 tot 3 jarige in 2012 slechts 28% (+9% in zes jaar tijd). Maar ondanks deze belangrijke stijging is de nood aan extra kinderopvang nog steeds hoog. Samen wil de komende legislatuur 200 extra plaatsen creëren. Een verderzetting van het…
Lees Verder
4 buurthuizen ter beschikking van onze inwoners

4 buurthuizen ter beschikking van onze inwoners

Nieuws uit de gemeenteraad
Schepen van Cultuur Veerle Cosyns stelt de buurthuizen van Okegem, Outer, Aspelare en Lieferinge ter beschikking van haar inwoners. "Vroeger kon men enkel de buurthuizen huren als vereniging. We kregen al langer de vraag van onze inwoners om de buurthuizen te gebruiken voor een babyborrel of een familiefeest. Belangrijk is wel dat te onderstrepen dat er geen elektronisch versterkte muziek mag gespeeld worden, fuiven kunnen dus niet." Particulieren kunnen de buurthuizen afhuren voor de prijs van 150 euro voor een dag. Dat is de prijs die verenigingen betalen voor commerciële activiteiten en waardoor we niet in concurrentie gaan met bestaande parochiale centra. Zijn niet opgenomen in het verhuur voor particulieren: Trefpunt De Linde te Meerbeke (wegens grote bezetting van de verenigingen), de Theresiakerk (nog niet klaar voorbreed verhuur) en de sportzaal van…
Lees Verder
Samen wil huiswerkbegeleiding voor elk kind dat het nodig heeft

Samen wil huiswerkbegeleiding voor elk kind dat het nodig heeft

Nieuws van Samen, Ongecategoriseerd
          Samen wil thuiswerkbegeleiding voor elk kind dat het nodig heeft. Studeren kan je beschouwen als het beklimmen van een ladder. Bij sommige kinderen missen er evenwel treden. Omdat ze leven in armoede, geen rustige plek hebben om te studeren, of geen geld voor schoolmateriaal. Voor deze kinderen is het belangrijk dat onderwijs geen plek wordt waar ze door de mazen van het net vallen, maar net een plek die de voor hen ontbrekende treden aanvult. Elk kind verdient alle kansen om zich te ontwikkelen, of het nu kansarm, kansrijk, autochtoon of allochtoon is. Alle kinderen met leerproblemen moeten we daarom helpen. De betrokkenheid van ouders bij wat er op school gebeurt, is daarbij een absolute must. SAMEN wil daarom huiswerkbegeleiding voor elk kind dat er nood aan heeft. Via huiswerkbegeleiding,al dan niet in de thuisomgeving,kunnen kinderen die het moeilijker hebben op school geholpen worden…
Lees Verder
Samen van start: lijst is bekend!

Samen van start: lijst is bekend!

Nieuws van Samen
Op vrijdagavond 22 juni stelde een fiere lijsttrekker Veerle Cosyns de 33 Samen-kandidaten voor de Ninoofse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor. In aanwezigheid en met steun van senator Petra De Sutter (Groen), nationaal voorzitter John Crombez (sp.a) en nationaal ondervoorzitter Cindy Franssen (CD&V), hoorden de talrijk aanwezigen ook de aanzet voor een stevig verkiezingsprogramma:  verkeersveiligheid met absolute aandacht voor de zwakke weggebruiker (voetganger en fietser)  meer groen in onze alsmaar volgebouwde stad  meer inspraak voor onze dorpen en wijken 'iedereen mee' waarbij we oog hebben voor alle Ninovieters, ook zij die het moeilijk hebben, van welke rang en afkomst ook een bruisende stad met een sterk en gewaardeerd verenigingsleven. Maar het was vooral een gezellige avond met het felgesmaakt optreden van vader en zoon De Clus, een hapje en een…
Lees Verder
Ocmw-site wordt een nieuw park

Ocmw-site wordt een nieuw park

Nieuws van Samen
SAMEN droomt van een Ninove met een aantrekkelijker stadscentrum en meer groen. Wij willen onze binnenstad aantrekkelijk maken en daarom willen wij een nieuw stadspark voorzien in de binnenstad, op de voormalige OCMW-site. Dit ontmoetings- en belevingspark kan een verbinding met de Dender maken en onze rivier een meer centrale plaats in de stad geven, met de mogelijkheid tot terrasjes en wandelpaden langs het water, plaats om te spelen of een gezellige barbecue te doen met wat vrienden en familie. De Kaaischool renoveren we voor bewoning en als gezellige ontmoetingsplaats met terrasjes en ruimtes die een tijdelijke invulling kunnen krijgen: pop-up bar of restaurant, openluchtfilm, tijdelijke tentoonstellingen, circusoptredens tijdens de donderdagen en zoveel meer. De weiden achter de Burchtdam en de Brusselstraat blijven groen met een grote vijver waar de…
Lees Verder
Bedrijventerrein Doorn Noord wordt de nieuwe groene standaard

Bedrijventerrein Doorn Noord wordt de nieuwe groene standaard

Nieuws uit de gemeenteraad
Het nieuwe bedrijventerrein aan kruispunt Den Doorn, langs de Expressweg naar Aalst zal 1000 nieuwe arbeidsplaatsen in Ninove creëren. Er is bijzonder veel interesse voor de nieuwe bedrijfsgronden maar de lat voor potentiële aanvragers wordt hoog gelegd. Het stadsbestuur van Ninove scherpt immers de doelstelling van het burgemeestersconvenant voor het nieuwe bedrijventerrein langs de Expressweg richting Aalst aan: als alles goed gaat wordt dat geen klimaatneutraal maar een 'plus-bedrijventerrein', een bedrijventerrein dat meer energie opwekt dan dat het verbruikt - uniek voor Vlaanderen en de stad stelt met Solva daarmee een nieuwe standaard in Vlaanderen in. Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel legt wat zo'n 'plus-bedrijventerrein' werkelijk inhoudt: "Bedrijven zullen verplicht worden om in de eigen energie te voorzien. Er komt mogelijks een warmtenet waarmee warmteproducerende bedrijven hun warmte (en…
Lees Verder

OCMW pakt kinderarmoede hard aan

Nieuws uit de OCMW-raad
12% van de kinderen in onze stad wordt geboren in armoede. Dat wil ocmw-voorzitter Lieven Meert aanpakken en uitsluiten dat armoede erfelijk wordt. Al enkele jaren zet het OCMW dan ook hard in op de strijd tegen kinderarmoede. Zo gaan vrijwilligers en studenten sociaal werk langs bij gezinnen met kinderen voor huisverkbegeleiding, opvoedings- en andere ondersteuning. Ouders worden ook gestimuleerd om hun kinderen meer naar het kleuteronderwijs te sturen. Onderwijs is immers cruciaal om kinderarmoede uit te roeien. Het Ninoofs OCMW voert die strijd nu verder op en start met een nieuw project samen met Geraardsbergen en Denderleeuw. Met dit project ‘kinderkansen’ zullen alle kinderen die geboren worden in onze stad en waar Kind & Gezin een verhoogd armoederisico zit, bezocht worden door sociaal assistenten die langs gaan en er…
Lees Verder