Participatie

Home / Participatie

Dorps -of wijkraden met een eigen budget

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. En terecht. Mensen samen iets laten doen is namelijk één van de krachtigste vormen van participatie.

We gaan ervan uit dat de Ninovieter expert is van zijn eigen buurt. Daarom willen we wijkraden en dorpsraden oprichten die zelf kan beslissen over de toekenning van een bepaald budget om zijn eigen buurt te verbeteren.

Via wijkbudgetten en dorpbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. We voorzien waar nodig logistieke en/of personeels-ondersteuning door de gemeente, maar laten ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid. We starten een systeem van wijkbudgetten op voor initiatieven die een duidelijk positief effect hebben op de buurt. We laten de dorps of wijkraad een idee uitwerken die dit zelf voorstelt aan de eigen wijk/deelgemeente. Er wordt getoetst of het idee realistisch is. Op die manier laten we burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget.